Ziezodan: bedrijfsnaam voor een nieuw concept van Asito Diensten Groep

De grootste uitdaging binnen reparatie en onderhoud van vastgoed is de beschikbaarheid van de juiste vakmensen. Asito Diensten Groep (ADG) heeft in samenwerking met dochter Reparaad een visie ontwikkeld op het plegen van niet planmatig onderhoud. De huidige branche is klassiek en ambtelijk. ADG zet hier een proactief servicemodel tegenover.

Opdracht aan Globrands: Ontwikkel een onderscheidende naam die past bij deze vernieuwende propositie.

Naamstrategie

Door middel van een kort conceptverhaal wordt eerst de positionering beknopt samengevat. Voordat we beginnen aan naamcreatie is het van belang dat we precies begrijpen wat de positionering inhoudt. Het conceptverhaal is één van de tools die wij gebruiken om dit te testen. Daarnaast halen we uit de feedback die we van de projectgroep krijgen informatie over de tone-of-voice die past bij het concept. Zo hebben er we op gelet of we wel de taal spreken van de vakmensen en de bewoners (veelal huurders bij wooncorporaties). Tijdens de naamstrategieworkshop testen we aan de hand van vooraf gecreëerde voorbeeldnamen (MoodWords®) wat de juiste waarden, toon en boodschappen zijn die terug moeten komen in de naam. De conclusie van deze workshop was dat we op zoek waren naar een nuchter klinkende naam die en waarden als oplossingsgericht, service, eenvoud en transparantie uitstraalt.

Naamcreatie en screening

Op basis van de vastgestelde naamstrategie is het creatieve team van Globrands honderden namen gaan creëren. Na een pre-screening op communicatieve criteria, identieke merkregistraties en domeinbeschikbaarheid is een longlist gepresenteerd aan de projectgroep. De projectgroep heeft een shortlist gekozen van drie namen en deze zijn vervolgens uitgebreid juridisch onderzocht. Ook heeft bureau Adwise de drie namen uitgewerkt in een aantal visuele concepten om de visuele mogelijkheden van de drie opties te verkennen.

De merkbelofte als naam

Namen als Vandebron, Tisser (propositie van ADG) & EasyJet hebben met elkaar gemeen dat ze een duidelijke belofte doen aan de klant. Ziezodan is ook zo’n naam. Door te kiezen voor deze naam laat het bedrijf duidelijk aan zijn doelgroep zien dat het dingen voor elkaar krijgt. De belofte is dat een probleem snel wordt opgelost. Door te kiezen voor een Nederlands woord blijft de naam dicht bij de vakmensen die zich gaan aansluiten bij het platform én de bewoners waarvoor zij uiteindelijk hun werk doen. Hoewel we gebruik maken van bestaande woorden is de naam toch associatief en onderscheidend. Hierdoor kan Ziezodan zijn naam als zelfstandig woordmerk inschrijven in het merkenregister en als merk beschermen.

Michiel Pot, directeur Ziezodan:

Ziezodan is een dienstverlener en digitale partner in het vastgoed-onderhoudsdomein. Wij brengen huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven samen. Wij vereenvoudigen het proces, door dit op een simpel platform gebruiksvriendelijk te faciliteren. Het zoeken naar een passende naam voor dit digitale ecosysteem heeft ons langs een breed spectrum van mogelijkheden geleid. Onder leiding van de ervaren adviseurs van Globrands zijn wij met veel plezier begeleid naar een passende keuze. Wij gingen er blanco in zijn aangenaam verrast door de creativiteit en professionaliteit van Globrands. De naam Ziezodan is er een om in de gaten te houden.