Vivo: naam voor nieuwe lesmethode biologie

Opdracht: Naam voor nieuwe lesmethode biologie
Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff

Biologie laten leven

Biologie tot leven laten komen wordt nu heel gemakkelijk met Vivo. Dat is de naam voor de nieuwe lesmethode biologie van ThiemeMeulenhoff, die zij hebben ontwikkeld in samenwerking met 10VO.

Dat de meeste biologie lesmethoden vaak een stoffig ‘boek-imago’ hebben zag ThiemeMeulenhoff als een kans. Vivo is de nieuwe biologiemethode die gaat over alles wat leeft en de lesstof multimediaal aanbiedt aan docent en leerling. Met Vivo introduceren zij een methode die leerlingen laat inzien wáárom ze leren wat ze leren, die het denken prikkelt, met activerende vragen en opdrachten.

Positionering en naamgeving

Globrands is gevraagd om een naam voor de methode te ontwikkelen. In een positioneringsessie werden de waarden activatie, plezier, focus en relevantie gedefinieerd. Met een conceptverhaal werd de positionering verder aangescherpt en zijn namen ontwikkeld.

We richtten ons op relevantie en een prikkelende leerervaring die met het actief betrekken van de leerling afstand neemt van het huidige biologie aanbod. In het kort: een stimulerende methode die biologie levendig maakt door leerlingen te betrekken bij het vak.

Vivo

Thieme Meulenhoff laat leerlingen het fascinerende vak ontdekken en zo ontwikkelen ze inzicht in het leven in hen en om hen heen. Deze nieuwe vorm van levendig leren verdient een naam op niveau die aan de leerling laat zien dat het om hen draait. Dat is dan ook precies waar Vivo voor staat.

Vivo: ik leef; levend

Vivo: de biologie van je leven

De betekenis van Vivo heeft in de persoonsvorm direct betrekking op de leerling en spreekt over de levendigheid van de lesmethode. Met de tagline ‘De biologie van je leven’ duidt het de enorme relevantie die het vak biedt nog steviger aan.