Vitens: naam voor bedrijf

Vitens is is het grootste waterleidingbedrijf van Nederland, in 2002 ontstaan door fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel.

De abstracte naam associeert met vita (leven) en klinkt open, eenvoudig en corporate.