mProve; verder in zorg: naam en slogan voor innovatief netwerk

topklinische ziekenhuizen bundelen hun krachten

Vijf topklinische ziekenhuizen met één gedeelde ambitie: patiënten dagelijks merkbaar betere zorg bieden. Door hun krachten te bundelen vormen zij een innovatief netwerk met een onderscheidende en slagvaardige aanpak. En lopen ze voorop in medische, technische en sociale innovaties. Zo ontwikkelen ze gedeelde standaarden om de effectiviteit van zorg te verbeteren en de beste zorg te blijven bieden.

Door ervaring te delen en resultaten met elkaar te vergelijken zijn de ziekenhuizen samen slimmer en sneller. De leden leren van elkaars ‘best practices’ en ontwikkelen zo samen nieuwe vormen van zorg, helpen elkaar met organisatieontwikkeling en doen onderzoek naar de effectiviteit van zorg. De mens en zijn gezondheid staan hierbij altijd centraal.

een naam die een gemeenschappelijke richting aangeeft

Globrands is gevraagd een naam te ontwikkelen voor dit krachtige netwerk. Een naam die zowel toegankelijkheid uitstraalt naar alle patiënten als een aanzuigende werking heeft op specialisten, onderzoekers en andere (internationale) medische partners. Een naam die een frisse, dynamische toon heeft om het innovatieve en slagvaardige karakter te benadrukken. En vertrouwwekkend genoeg is om in de toekomst ingezet te kunnen worden als een keurmerk.

Het was een mooie uitdaging om samen met de communicatiemanagers en RvB’s van alle 5 partijen (Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem) een gemeenschappelijke richting te bepalen en een merk te ontwikkelen dat goed bij alle partijen aansluit.

de m van medisch

De naam mProve appelleert direct aan de ambitie van de ziekenhuizen; het verbeteren van de zorg. De klein m staat voor ‘medisch’ of ‘medical’, en ‘prove’ vertelt iets over de manier waarop; getoetst en bewezen.

Om de naam nog meer kracht bij te zetten is de slogan ‘Verder in zorg’ ontwikkeld. Een letterlijke vertaling van de naam en ambitie: ‘vooroplopen in en daarmee het verbeteren van zorg’.

De eerste projecten onder het mProve label, zoals ‘minder risico’s rondom antistolling’ en ‘verbeterde communicatie voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven’ worden inmiddels uitgerold.

grafische vormgeving

De visuele identiteit is ontwikkeld door TelDesign.