Middin: nieuwe merknaam voor organisatie die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt

Middin ondersteunt mensen met een beperking en ouderen om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Met ruim 4000 cliënten en meer dan 3000 medewerkers heeft het bedrijf de omvang en flexibiliteit om dichtbij elke client te kunnen staan en zo veel mogelijk te geven waar hij of zij om vraagt.

De naam is door Globrands ontwikkeld als vervanging voor “Steinmetz de Compaan”.

Middin:

“De reden is dat veel mensen onze oude naam als lang, moeilijk en ontoegankelijk ervoeren. Volgens de organisatie staat dit haaks op de werkwijze die dichtbij en toegankelijk hoort te zijn.”

Middin is een krachtige en eenvoudige manier om ‘midden in’ te zeggen: midden in de wijk, midden in de samenleving en midden in het leven.

Onder de paraplu van Middin valt ook de nieuwe organisatie Senions: een submerk voor mensen met ouderdomsproblemen.