MedMij: naam en tagline voor afsprakenstelsel voor uitwisseling van persoonlijke gezondheidsgegevens

Iedereen moet kunnen profiteren van een compleet, eigen online gezondheidsoverzicht. Bestaande persoonlijke gezondheidsomgevingen bieden hun gebruikers geen compleet overzicht, omdat er nog geen overeenstemming is over de manier om gezondheidsgegevens veilig te bundelen en te delen. De informatie is daardoor versnipperd en moeilijk toegankelijk.

Daarom werken verschillende partijen in de zorg aan een pakket voorwaarden waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen moeten voldoen om veilig, compleet, verbonden en beheersbaar voor de patiënt te zijn.

Zo’n digitale persoonlijke gezondheidsomgeving moet gegevens uit het medische dossier van de huisarts en het ziekenhuis kunnen bevatten. Maar bijvoorbeeld ook gezondheidsinformatie die iedereen zelf kan meten met apps op een smartphone. De online producten die voldoen aan de MedMij standaard wisselen op een erkende manier gegevens met elkaar uit. Dat gebeurt veilig en alleen als de consument dat wil.

keurmerk, standaard, of iets anders?

Globrands is gevraagd strategisch advies uit te brengen over de vraag of hier een ‘keurmerk’ benoemd moet worden of een ‘standaard’ of een andere categorale term. Vervolgens is gevraagd een naam te ontwikkelen voor dit concept. Een naam die aansluit bij de taal en belevingswereld van de doelgroep. Niet primair gericht op artsen en medici, maar op de gewone consument. De naam moet onderscheidend en aansprekend zijn en als .nl domein geregistreerd kunnen worden.

keuze nieuwe naam en nieuwe tagline

Er is gekozen om het pakket voorwaarden te benoemen waaraan moet worden voldaan om het MedMij label te krijgen. Een standaard voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. De belangrijkste reden is dat je dan het merkenrecht kan gebruiken om het gebruik van de term te beschermen. Dat zou met een categorieaanduiding niet kunnen.

De naam MedMij roept associaties op met de woorden ‘medisch’, ‘met’ (samen) en ‘mij’. Hij klinkt vriendelijk, in samenwerking en geeft vertrouwen. De tagline ‘Grip op je eigen gezondheidsgegevens’ is helder en eenvoudig en toch allesomvattend. Voor bepaling van de definitieve keuze is gebruik gemaakt van een consumentenonderzoek.

“Mooi resultaat en ontzettend leuk proces om mee te maken!”, aldus Margo Brands, Senior beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie Nederland.

Hier is de website van MedMij.