Lumion: naam voor eigentijds mavo-, havo- en vwo-onderwijs

Caland 2 is de voorlopige naam van een nieuwe school in Amsterdam voor mavo, havo en vwo. Deze heeft een eigen naam nodig, los van het al bestaande Caland, omdat de school een andere manier van leren aanbiedt. Het onderwijs is nadrukkelijk eigentijds en gepersonaliseerd. Lesgeven en omgaan met elkaar gebeuren onderzoekend, zelfbewust, verantwoordelijk en sterk gericht op samenwerking.

Concreet betekent dat dat de lessen plaatsvinden in blokken van 4 uur in telkens vier stappen: verwondersessie, workshopsessie, communicatiesessie en labsessie. De leerlingen vervullen specifieke rollen in elke sessie, die per leerling per keer wisselen. Zo ontdek je welke rollen in een groep nodig zijn en hoe jij die rollen het beste vervult. Kinderen leren dus op elk opleidingsniveau hun kwaliteiten kennen.

Het naamdillemma

De school zoekt een naam die de motivatie en leergierigheid uitstraalt die je je bij een gymnasium voorstelt, maar dan voor haast alle niveaus. Aan de andere kant kleeft aan juist zulke gevestigde gymnasia ook een ouderwetse sfeer. Dat past niet bij het eigentijdse, gepersonaliseerde leren dat de school zal aanbieden, waardoor de juiste leermentaliteit op alle niveaus wordt waargemaakt.

Opdracht: een naam die licht van toon is met de statuur van een gymnasium

Namen van gevestigde scholen zijn vaak persoonsnamen, latijnse namen of zelfs allebei tegelijk. Dat wil Caland 2 van afwijken.

Globrands is gevraagd om een naam die nieuw is en op zichzelf staat. Er komt ‘College’ achter, een beschrijvende aanduiding die ruimte geeft voor een abstracte naam die direct op intuitief niveau aanspreekt en niet direct in rationele zin begrepen hoeft te worden.

Technische criteria:
 • Voorkeur Nederlands of Engels
 • Domeinextensie(s): .nl
 • Te gebruiken op social media
 • Landen: Benelux
 • Geen juridische registratie
Communicatieve criteria:
 • Directe betekenis of associatie (niet per se onderwijs gerelateerd)
 • Helder, eenduidig en deelbaar
 • Ritme en betekenis ongecompliceerd
 • Positief, mag een beetje schuren
 • Geen rare betekenis in een andere taal
 • Niet té klassiek
Resultaat

De naam Lumion is kort en eenvoudig uit te spreken. De medeklinkers ‘l’ en ‘m’ zijn niet hard en ook de ‘u’ en de ‘o’ klinken rond. Het ‘mi’-gedeelte klinkt als het Engelse ‘me’. De uitgang ‘ion’ geeft de naam het nodige gewicht, maar houdt hem ook dynamisch. Voor de leerlingen die er wat meer induiken:  ‘Lumen’ is Latijn voor licht en ‘luminous’ een wat klassieker Engels woord voor voor ‘bright’ en ‘shiny’.

strategie en design: Wunder

Merkpositionering, merkverhaal en visuele identiteit zijn ontwikkeld door Wunder, met wie we plezierig hebben samengewerkt.