LRN-line contentlicentie; verrijkt het leren: naam, descriptor en slogan voor vernieuwend onderwijs-aanbiedingsmodel

  • ThiemeMeulenhoff vernieuwt het aanbieden van leermiddelen en lesmethoden om beter aan te sluiten bij de vraag 
  • Welke naam sluiaan bij deze propositie en andere namen uit de portfolio? En welke aanduiding en slogan maken het verhaal van het aanbiedingsmodel aantrekkelijk en compleet? 
digitalisering en flexibiliteit in leermiddelen 

ThiemeMeulenhoff is een grote Nederlandse uitgever van leermiddelen en loopt voorop in het digitaliseren van lesmethodes. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben groeiende behoefte aan financiële voorspelbaarheid, maatwerk en flexibiliteit in aanbod en keuze van leermiddelen 

ThiemeMeulenhoff heeft als grote speler op de onderwijsmarkt een enorm portfolivan lesmethodes en aanverwante diensten en producten. Een nieuw aanbiedingsmodel zal hierin een bepalende rol krijgen, en ook zichtbaar zijn in combinatie met andere (merk)namen van ThiemeMeulenhoff, waaronder eDition en vaak iets speelsere namen van lesmethodes. De naam moet daarom vooral niet vertellen wat de andere namen al doen, maar ook niet alleen verklarend zijn. 

opdracht aan Globrandsbedenk een passende naam en aanduiding voor de nieuwe generatie leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en het bijbehorende aanbiedingsmodel 

Bij ThiemeMeulenhoff was grote behoefte om een aansprekende naam te vinden voor het aanbiedingsmodel. Tijdens een eerste gesprek werd duidelijk dat naast de naam ook een aanduiding werd gezocht. Om de naamgeving van het aanbiedingsmodel compleet en overtuigend te maken zouden we ook een passende slogan vinden. Mede omdat er over de naam intern al veel was nagedacht en concrete voorstellen lagen, is de NameStorm aangeboden. Aanduiding en slogan zouden volgen tijdens een tweede sessie, in de vorm van een gecombineerde workshop en presentatie.  

de NameStormmet Globrands samen leren creëren 

Onze NameStorm zorgt dat we samen met onze opdrachtgever stapsgewijs van strategie via een gedeelde naamtaal toewerken naar de definitieve naam. Tijdens het eerste deel zijn o.a. eigenschappen, waarden en voordelen van het concept en moedermerk ThiemeMeulenhoff uiteengezetNa uitleg over creatie- en brainstormtechnieken door Globrands creatieven en consultant, zijn er door de hele groep associaties verzonnen en naamvoorstellen gecreëerd.  

In aanloop naar de tweede sessie stond de naamkeuze vast. Hierdoor kon de groep de door Globrands gecreëerde voorstellen voor aanduiding en slogan zorgvuldig afwegenbeoordelenverbeteren en tot een definitieve keuze komen.   

Resultaat: LRN-Line contentlicentie 

De naam LRN-Line is herkenbaar, omdat het op een speelse manier verwijst naar een bestaande, hier toepasselijke onderwijsterm ‘leerlijn’. Er is gekozen voor het Engels en een moderne draai aan het woord, om het onderscheidend en aansprekend te maken. Het ‘LRN’-deel staat voor ‘learn’.

Met het naamdeel ‘Line’ wordt de connotatie met digitaal en online versterkt. Als aanduiding was ‘contentlicentie’ het meest geschikt (en tevens onderscheidend).

De volledige verwoording van het aanbiedingsmodel is: LRN-Line contentlicentie (LRN-Line) Verrijkt het leren. 

Roy Eysbach – Senior Marketeer bij ThiemeMeulenhoff:

“De naamspecialisten van Globrands luisteren goed en hebben daardoor snel door wat de vraag is. We kijken terug op een prettige samenwerking.” 

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/lrn-line