de Volksbank: familienaam voor ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS

Maatschappelijke betrokkenheid zit al sinds 200 jaar in het DNA van SNS Bank N.V. Deze bank voert vier consumentenmerken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. In een markt waarover bij veel mensen de overtuiging leeft dat elke aanbieder vooral gericht is op het eigenbelang, wil het bedrijf gaan laten zien dat het voor alle vier de consumentenmerken fundamenteel gaat om de behoeften van de klanten.

De familienaam moet het DNA communiceren

SNS Bank N.V. zal dit realiseren door de holdingnaam te veranderen in een naam die de eigen publieke drijfveer uitdraagt. Die naam zal als afzender voor de vier merken een endorser-functie vervullen. De naam ‘SNS Bank N.V.’ werd daar niet langer geschikt voor gevonden omdat de naam voor de buitenwereld weinig intrinsieke betekenis heeft.

Patrick Kuijsters, directeur marketing & online in Marketing Tribune:

“We gaan zorgen dat klanten zich echt thuisvoelen bij hun bank, waar ze worden gewaardeerd en die proactief met ze meedenkt. Heel duidelijk vanuit de gedachte waar mensen behoefte aan hebben. En dat is een maatschappelijke bank die eenvoudige, nuttige en betaalbare producten biedt en die zijn verantwoordelijkheid neemt. Je wordt klant bij één van de vier merken en die merken passen onder een corporate identiteit die hen verbindt.”

De missie van het nieuwe merk luidt: Bankieren met de menselijke maat.

Opdracht: een naam voor bankieren met de menselijke maat

Globrands is gevraagd het bedrijf te helpen met het ontwikkelen van de naam.

Dat wil zeggen:

  • naampositionering (wat moet de naam uitdragen)
  • naamcreatie, waarbij we met de opdrachtgever toewerken
  • naar een shortlist
  • consumentenonderzoek.

Technische criteria voor de naam:

  • markt: Nederland
  • domeinnaam: .nl beschikbaar
  • merkenrechtelijke beschikbaarheid: Benelux Merkenregister
  • taal: Nederlands, beschrijvend.
graphvolksbankweb1
Resultaat: een merk voor iedereen

Tijdens de naamontwikkeling werd duidelijk dat een Nederlandse naam die in beschrijvende taal aangeeft dat het merk er voor iedereen is, de positionering het beste ondersteunt. Het vinden van zo’n soort naam is millimeterwerk. Een naam kan alleen in het Merkenregister worden ingeschreven als hij niet te letterlijk het product aanduidt en een helder onderscheid biedt ten opzichte van bestaande merken.

Globrands is trots op ‘de Volksbank’: een oplossing die natuurlijk, communicatief en onderscheidend is terwijl zij aan alle criteria voldoet.

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën zegt in Marketing Tribune:

“De naam stuurt een sterke boodschap. Het is meteen duidelijk wat het is: een bank voor gewone mensen.”

Design

Het design is ontwikkeld door VBAT in een nauwe en plezierige samenwerking.

Hier is de website van de Volksbank.