CNV Connectief: Paraplunaam voor onderdelen vakbond

achtergrond

Het CNV is een van de grootste werknemersorganisaties in Nederland en vertegenwoordigt meer dan 335.000 leden, georganiseerd in bonden die elk op een of meer beroeps- sectoren zijn gericht. Het CNV kenmerkt zich door een constructieve cultuur die betrokkenheid en verbinding nastreeft.

Er zal een fusie plaatsvinden van de onderdelen die gericht zijn op de sectoren Onderwijs, Zorg en Welzijn en Overheid en Publieke Diensten, waarbij deze afzonderlijke delen wel nadrukkelijk hun eigen naam en gezicht blijven behouden.

De reden voor het laatste is dat elk onderdeel zijn eigen expertise en communicatie vereist en een eigen identiteit waar de leden zich mee kunnen verbinden.

De samenwerking is echter van belang om voor bepaalde gemeenschappelijke maatschappelijke thema’s de handen ineen te kunnen slaan (zoals bijvoorbeeld werkloosheid en pensioenen) zodat zulke gedeelde politieke doelen effectiever kunnen worden nagestreefd. Kenmerkend aan de deelnemende sectoren en hun leden is dat zij allemaal in meer of mindere mate in dienst zijn van de overheid.

opdracht

Globrands is gevraagd CNV te adviseren en begeleiden bij de totstandkoming van een naam voor de parapluorganisatie.

De naam moet passen binnen de identiteit van het CNV en aansluiten bij die van de drie onderdelen. Welke aspecten van die identiteit in de nieuwe naamgeving naar voren komen, zal tijdens het proces duidelijk moeten worden. Er is nog geen officieel positionerings-traject doorlopen zodat ook daar aandacht aan moet worden besteed.

Voor het draagvlak wordt door de fuserende partijen een prijsvraag onder hun leden uitgeschreven, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden in het naamgevingtraject. Het maakt daarbij niet uit of de naam uiteindelijk van de leden of van Globrands komt, als maar voor de beste naam wordt gekozen.

Het traject en de begeleiding moeten ertoe leiden dat de besturen en de beoogd voorzitter van de fuserende partijen in september 2014 akkoord kunnen gaan met een nieuwe naam.

resultaat

De naam Connectief klinkt logisch als paraplunaam boven de aangesloten onderdelen van CNV, zonder al te abstract te worden. Hij roept associaties op met de woorden ‘collectief’ en ‘connectie’. Deze woorden sluiten aan bij het soort organisatie dat wordt benoemd, want bij vakverenigingen draait het om de kracht van het collectief en er wordt een verbinding tussen drie onderdelen gemaakt. Maar de naam sluit ook aan bij het soort werk dat de leden doen. Ook dat heeft altijd te maken met de gemeenschap en het genereren van verbondenheid.