Menzis: naam voor bedrijf

Uiteindelijk draait maatschappelijk welzijn om de individuele mens. Daarom is juist de naam Menzis, samen met het design, de verbindende en overkoepelende factor voor de verschillende werkmaatschappijen.

Globrands paste ook de namen van deze maatschappijen aan: Arbo Noord heet nu Ardyn en Geové RZG heet nu enkel Geové.

Later ontwikkelde Globrands voor een nieuw business-to-business intermediairsbedrijf van Menzis de naam Confior.

geschiedenis

De Amicon Groep was voortgekomen uit een fusie tussen Amicon Zorgverzekeraar, het Arbo- en Reïntegratiebedrijf Arbo Noord/Prové en Geové RZG Zorgverzekeraar.

Die naam voldeed echter niet meer, om twee redenen. Ten eerste wilde het bedrijf zich opnieuw positioneren in de rol van een centrale, dynamische regisseur in een breed welzijnsgebied, in plaats van voort te bestaan als een min of meer samenhangende groep algemene zorgverzekeraars. In die nieuwe rol zou het bedrijf namens zijn werkmaatschappijen optreden als overkoepelende gesprekspartner voor stakeholders in gezondheidszorg en politiek.

De tweede reden voor naamsverandering was dat er regelmatig verwarring ontstond doordat de naam ‘Amicon’ zowel in het koepelmerk voorkwam als in één van de werkmaatschappijen. Amicon vroeg om een heldere, karaktervolle naam, die duidelijk zou maken dat deze organisatie stond voor verbetering van het maatschappelijk welzijn.

Willem van den Brink, directeur Menzis Marketing:

“Menzis heeft een heldere merk- en naamstructuur, corporate naam en specialistische merken. Dit is de solide basis waarop Menzis het eigen merk heeft gevestigd en verder uitbouwt. De naam Menzis is sterk mensgericht, heeft een positieve medische connotatie, een symbolische gevoelswaarde en een meteen herleidbare betekenis. Hij is onderscheidend, kort en krachtig.”