Doelgroep onderzoek

Onderzoek is, als daar tijd en budget voor beschikbaar is, een belangrijk onderdeel van het keuzeproces. Het gaat immers om de perceptie en waardering van mensen die het merk gaan gebruiken of er voor werken.

Verkennend of evaluerend

Verkennend onderzoek dient om richting te bepalen. Welke elementen van een merk worden belangrijk gevonden; van welke beloftes en doelstellingen gaan betrokkenen “aan”?

Evaluerend onderzoek dient om te bepalen of de perceptie van een merk overeenkomt met de doelstellingen.

Kwalitatief of kwantitatief

Kwalitatief onderzoek bestaat uit individuele of groepsgesprekken die inzicht in de achterliggende argumenten en motivaties van een doelgroep over merken en merkbeleving geven. De uitkomst daarvan is dan ook gebaseerd op gesprekken over gedrag, motivaties, meningen, wensen en behoeften van doelgroepen of stakeholders.

Kwantitatief onderzoek is eenvoudiger en goedkoper maar heeft in principe eenzelfde doel. Het is relatief kort en snel op te zetten, gaat minder diep en is meestal online. De uitkomsten zijn vooral gebaseerd op meerkeuze vragen of korte open vragen, die tot cijfermatige resultaten en percentages leiden.

&Meer; haal meer uit je bankzaken
naam, categorienamen en slogan voor klantprogramma
Bekijk de volledige case