verbale merkidentiteit

wat is merkidentiteit?

Een merkidentiteit maakt duidelijk waar je als merk voor staat en hoe je je hiermee onderscheidt. Het zorgt ervoor dat niet alleen iedereen binnen de organisatie, maar ook de doelgroep zich met het merk kan identificeren. De merkidentiteit omvat een aantal cruciale onderdelen, die op zichzelf, maar zeker ook in combinatie met elkaar van groot belang zijn voor het merk. Over deze onderdelen later meer.

wat is het belang van merkidentiteit?

Een krachtige merkidentiteit is onderscheidend, brengt eenheid en maakt de samenhang duidelijk tussen een product of dienst en de afzender. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen de organisatie en maakt dat een stevige merkidentiteit het vermogen heeft om alle neuzen dezelfde kant op te laten staan. Daarmee vormt de merkidentiteit het fundament van je merk, zowel intern als naar buiten toe.

waaruit bestaat merkidentiteit?

Taal vertelt het verhaal van je merk. Taal gebruik je voor interactie met je publiek. Dat maakt taal een fundamenteel onderdeel van de merkidentiteit. Het tekstuele gedeelte en de manier waarop een merk zich uitdrukt, definieert de verbale merkidentiteit. De merknaam is het vaste, terugkerende onderdeel en vormt de kern van de merkidentiteit. Maar ook beschrijvende onderregels, slogans van merken, pay-offs zijn zichtbaar en dragen bij aan de verbale merkidentiteit.

Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk is taal voor het formuleren van strategische doelstellingen en een onderscheidende merkpositionering. Om het onderscheid, de eenheid en samenhang van het merk zo goed mogelijk over te kunnen brengen, bestaat de verbale merkidentiteit uit een aantal elementen met elkaar zijn verbonden. De belangrijkste elementen zijn:

  • Naam
  • Omschrijving van de categorie (het ‘wat’)
  • Visie of purpose
  • Missie of belofte
  • Kernwaarden
  • Merkverhaal
  • Tone of voice
  • Slogan, tagline of onderregel

merkidentiteit bepalen

De verbale merkidentiteit komt voor een groot deel voort uit de merkpositionering – welke plek neem je in het hoofd van de doelgroep in en hoe wil je je hiermee onderscheiden? Een goede verbale merkidentiteit speelt in en is gebaseerd op deze positionering ten opzichte van de concurrentie. Ook is het belangrijk om te kijken naar waar je als merk voor staat. Hierin spelen onder andere de eerdergenoemde onderdelen als de missie, visie en kernwaarden een grote rol. Door deze aspecten stuk voor stuk terug te laten komen in de verbale merkidentiteit, kan dit door iedereen binnen de organisatie als basis worden genomen voor alle uitingen naar buiten toe.

Voorbeelden

Klantcase: Geldmaat

naam en verbale identiteit voor de cashdienstverlener van Nederland

Bekijk de volledige case