Amsterdam UMC: identiteit en naam voor combinatie van AMC en VUmc

Het AMC en VUmc werkten al langere tijd op verschillende deelgebieden samen, zodat het initiatief werd genomen dat samenwerkingsverband te intensiveren in een gezamenlijke organisatie op het gebied van zorg, onderzoek en educatie. In eerste instantie aangestuurd door prof.dr. Marcel Levi, later door de beide raden van bestuur onder resp. leiding van Wouter Bos en prof.dr. Hans Romijn en de beide Raden van Toezicht.

Na een uitgebreid onderzoek besloten toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in september vorig jaar dat AMC en VUmc definitief mochten samengaan. Te beginnen met een bestuurlijke fusie.

gevraagd: naam en identiteit, aanvankelijk voor bestuurlijke organisatie maar op termijn voor gecombineerd ziekenhuis met internationale wetenschappelijke uitstraling

Een eigen identiteit voor het samenwerkingsverband, waarbij zorgvuldig rekening gehouden moest worden met alle politieke invloeden, de interne belangen van de ruim 20 onderzoekinstituten, alle participaties, de belangen van de medische faculteiten van zowel UvA als VUmc die een gezamenlijke medische faculteit zouden gaan krijgen en uiteraard die van de patiënten. Een naam en identiteit die in eerste instantie alleen voor de bestuurlijke organisatie zou moeten dienen, maar op termijn als naam voor het nieuwe gecombineerde ziekenhuis waarmee de zorg doelmatiger georganiseerd zou worden en men ook internationaal naam zou kunnen maken met wetenschappelijk onderzoek.

eerst: gezamenlijke visie op naamgeving, merkarchitectuur en implementatie

In samenwerking met VIM Group (projectmanagement en implementatie) werd middels een reeks presentaties en adviesdocumenten een visie getoond op de naamgeving, de merkarchitectuur en het  implementatietraject, waarna door de gezamenlijke besturen aan VIM Group en Globrands opdracht werd verstrekt tot het ontwikkelen van een nieuwe identiteit.

vervolgens: positonering, naamontwikkeling, onderzoek naar juridische beschikbaarheid, linguistisch onderzoek, vaststellen relaties tussen organisatieonderdelen onderling en externe partijen

Het alliantie communicatieteam met de directeuren Jan Hol (VUmc) en Frank van den Bosch (AMC), Frank Weichgel (communicatie), Jasper Enklaar (sr adviseur communicatie), Marc Koster (programmadirecteur alliantie VUmc-AMC) en VIM Group en Globrands, later aangevuld door Dart design, kwamen gedurende 2 jaar regelmatig bij elkaar.

Onderdeel van het zorgvuldige proces waren positionering, naamontwikkeling, diverse meetings met het alliantie communicatieteam en de beide raden van bestuur, onderzoek naar beschikbaarheid (merkenrechtelijk, handelsnaamrechtelijk, domeinnaam), linguïstische check met primaire merkpotentie en internationale aansprekendheid, onderzoek naar en advies over de gevolgen voor opleidingserkenningen, citaties et cetera en het in een naamsysteem vaststellen van de relaties tot de Vrije Universiteit en VUmc, de Universiteit van Amsterdam en AMC, de gemeente Amsterdam, het Emma kinderziekenhuis en de diverse instituten en deelnames, alsmede de naamgeving van de vestigingen.

lancering van de naam is start van het integratieproces

Op 7 juni is met de lancering van de nieuwe naam Amsterdam UMCeen langjarig proces begonnen waarbij het VUmc en het AMC gaan werken aan de integratie, in eerste instantie vooral de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. Voor patiënten, studenten en medewerkers blijven beide ziekenhuizen op de bestaande locaties voorlopig als voorheen functioneren. Vanaf dit najaar zullen ook de patiënten iets gaan merken van de fusie. Dan verhuizen sommige specialismen, poliklinieken en verpleegafdelingen van de VUmc-locatie in Amsterdam-Zuid naar de AMC-locatie in de Bijlmer, en andersom.

samen met Dart design en VIM Group

Het logo en de huisstijl zijn ontworpen door Dart design en VIM Group is nog bezig met het complexe implementatieproces.