Zorg op het Bord: BrandStory en naam voor programma van Amsterdam UMC – locatie AMC

Voeding als medicijn

Eten is niet altijd even goed afgestemd op de persoonlijke situatie van patiënten. Goed eten is niet alleen een eerste levensbehoefte; het maakt ons leven ook speciaal. Naast belangrijke voedingsstoffen geeft het zin en energie. Het verbindt mensen. Zo zorgt goede voeding dat we ons lichamelijk én mentaal beter voelen. Voor wie ziek is, geldt dat des te meer. Voeding kan het herstel aantoonbaar bespoedigen.

In het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt multidisciplinair gewerkt aan een voedingsprogramma voor patiënten. Het doel is om via voeding de behandeling, het herstel en het welbevinden van de patiënten te bevorderen.

Een overtuigend verhaal en naam

Globrands is gevraagd om de missie en visie te herschrijven tot een wervend verhaal dat gebruikt kan worden voor zowel patiënten als professionals. In een co-creatieve workshop hebben we met medisch specialisten, voedingsconsulenten en communicatieprofessionals de naam ontwikkeld. Aan de hand van voorbeelden is het abstractieniveau bepaald terwijl het conceptverhaal richting gaf voor de te communiceren functionele en emotionele merkwaarden. Op basis hiervan was iedereen goed in staat om te vrij te associëren en voorstellen te doen.

Een naam die uitdaagt

Met het programma Zorg op het Bord geeft het AMC voeding een centrale rol in zorg, onderwijs en onderzoek. Specialisten zullen voeding een meer prominente plek geven in ieder behandelplan, want straks ligt de ziekenhuiszorg letterlijk ook op het bord. Voor patiënten is het duidelijk dat hun eten met zorg voor hen gemaakt wordt, afgestemd op hun persoonlijke situatie. Ook in de collegezaal komt voeding terug als integraal onderdeel van de medische opleiding.