Zoover: internationale merknaam voor platform voor reisbeoordelingen

Zoover is een Nederlandse website die gericht is op het verzamelen en delen van beoordelingen over vakantiebestemmingen. De beoordelingen worden door gebruikers aangeleverd die op de genoemde bestemming geweest zijn (user-generated content).

Zoover is een beoordelingssite op commerciële basis. Zoover boekt zelf geen reizen maar plaatst links naar de aanbiedende touroperators. Onderdeel van de site is het sociale netwerk MyZoover, waarin gebruikers punten kunnen verdienen door foto’s, video’s of beoordelingen toe te voegen. Beoordelingen worden geplaatst na autorisatie door Zoover.

Zoover is inmiddels in 19 landen actief; Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal,Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen, Turkije, Hongarije, Brazilië , Verenigde Staten, Oostenrijk, Zwitserland en Finland.