Voor de Helpers: naam voor online platform gericht op de omgeving van slachtoffers

Opdracht: Naam voor nieuw platform, inclusief storyline en advies over toepassing
Opdrachtgever: Slachtofferhulp Nederland

Iemand helpen…

Voor velen voelt dat als iets vanzelfsprekends. Een oerinstict, iets dat van nature in je zit en waarbij je ‘doet wat je kunt’. Een mooi gegeven.

Toch laat onderzoek van Slachtofferhulp Nederland zien dat vrienden en familie van iemand die iets ernstigs heeft meegemaakt, aangeven het vaak lastig te vinden om met diegene daarover te praten en de juiste hulp te bieden. Deze onzekerheid kan ervoor zorgen dat het contact wordt verminderd of zelfs vermeden. Dat terwijl mensen die geen sociale steun krijgen, meer risico lopen om nog meer psychische klachten te ontwikkelen.

Waar mensen precies tegenaan lopen, verschilt per persoon. Sommigen vinden het lastig om gesprekken met het slachtoffer te voeren. Anderen hebben moeite met het aanbieden van de juiste praktische hulp. Bovendien wordt in dergelijke situaties vaak vergeten dat het bewaken van eigen grenzen ook van cruciaal belang is.

Specifieke voorbeelden van vragen die mensen hebben
Hoe kan ik passend reageren in gesprekken? Welke vragen kun je op welke manier stellen? Naar wie of naar welke instantie kan ik het beste doorverwijzen? Hoe ga ik met mijn eigen emoties om? Wat maakt een slachtoffer nou eigenlijk door? Welk hulp kan ik bieden met aangifte doen? En ook: hoe doen anderen dit? En doe ik het dan ‘wel goed?’.

Antwoorden, advies en houvast
Om antwoorden te geven en houvast te bieden heeft Slachtofferhulp Nederland een online platform met ondersteuning voor diegenen die een slachtoffer bijstaan, ingericht. Hierop wordt informatie gegeven over praktische zaken zoals schadeafhandeling en aangifte doen. Er is een online mini-training ‘In 7 stappen beter helpen’ te volgen. Ook zijn er tips over het bieden van emotionele ondersteuning en het herkennen van angst- en stressklachten. Er zijn handige checklists te vinden en er is een online community waar mensen met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.

Doel: weten hoe je kunt helpen
Op deze manier wordt de omgeving in staat gesteld om te kunnen helpen wanneer een dierbaar iemand slachtoffer is geworden van een misdrijf. Vrienden en familie hoeven echt geen professionele hulpverleners te worden. Weten hoe je omgaat met dergelijke confronterende situaties en hoe je iemand kunt steunen op een manier die past bij jou, het slachtoffer en de situatie, is het belangrijkste doel van het platform. Want deze directe steun betekent heel veel voor slachtoffers.

Vraag aan Globrands: Ontwikkel een verzamelnaam en storyline die duidelijk maakt voor wie deze dienst bedoeld is en wat het hen oplevert.
 • Zorg ervoor dat deze naam past bij Slachtofferhulp Nederland als afzender,
 • onderscheidend is tegenover het direct hulp bieden aan slachtoffers,
 • en denk mee over de navigatie naar het gedeelte van het platform gericht op professionals.
Aanpak en resultaat: platformnaam ‘Voor de Helpers

Interviews met de doelgroep
Om de rol van de doelgroep beter te kunnen duiden, zijn interviews afgenomen met mensen die iemand uit hun omgeving hebben bijgestaan. Hen is gevraagd om terug te gaan naar die situatie en dit onder woorden te brengen. Op deze manier is inzicht verkregen in de taal die de doelgroep gebruikt en op welke manier zij tegen hun rol in een dergelijke situatie aankijken.

Mogelijkheden verkennen
Gebaseerd op deze input zijn in de daaropvolgende naamstrategie workshop een aantal naamgevingsroutes en mogelijke naamtypes verkend.

Voorbeelden verkenning
Wat gebeurt er als het platform zelf benoemd wordt, werkt een onderscheidende merknaam of is er treffende symboliek te vinden?
Identificeert de doelgroep zich als ‘steungever’, of juist ‘steunbieder’, misschien wel als ‘naaste’? Wat is een juiste en motiverende manier van benoemen van wat zij ‘doen’.
Is het te vatten als ‘er zijn’, gaat het om ‘klaar staan’ of past ‘ondersteunen’ beter?

Belangstrijkste uitkomsten

1. Zorg voor herkenning: de doelgroep zich heel goed dient te herkennen in wat hij of zij doet. Deze mensen zijn op het slachtoffer gefocust en zijn zich niet meteen bewust van hun eigen rol in een dergelijke situatie.

2. Daarnaast is het van belang dat alle mogelijke suggesties van een waardeoordeel vermeden moeten worden. Hulp = hulp.

Presenteer de praktijk
In de verdiepende creatiefase en in de shortlistsessie zijn diverse naamconcepten gemaakt en gepresenteerd. Door de naamvoorstellen te tonen in combinatie met een prototype van de landingspagina, in een conceptpersbericht én op een ABRI, werd ook de praktische toepasbaarheid van de mogelijkheden zichtbaar. Gezamenlijke discussie met de projectgroep bestaande uit verschillende stakeholders zorgde ervoor dat de namen goed getoetst konden worden aan de situatie van de mogelijke gebruikers van het platform. Ook de storyline vormde een concrete toetsingstool.

Waarom is ‘Voor de Helpers’ de best passende naam?

  • Doelgroep benoemen
   Voor de Helpers communiceert letterlijk “voor” wie dit platform is. De doelgroep wordt concreet benoemt, gebaseerd op wat zij doen. Het toevoegen van ‘de’ benadrukt de rol, voegt waarde toe en maakt deze groep wezenlijk onderdeel van de situatie. De manier waarop de doelgroep invulling geeft aan de rol als Helper, kunnen zij zelf bepalen door de handvatten die het platform hen biedt.
  • Navigeren en in verhouding tot afzender Slachtofferhulp Nederland
   De naam heeft het vermogen om deze doelgroep helder en neutraal aan te spreken, positief te motiveren (“vóór!”) en om hen naar het juiste gedeelte van de Slachtofferhulp Nederland website te navigeren. Ten opzichte van slachtoffers zelf, maar ook van andere doelgroepen van Slachtofferhulp Nederland zoals professionals en potentiële vrijwilligers. Deze beschrijvende vorm van naamgeving biedt precies de duidelijkheid die in dit soort kwetsbare situaties nodig is.
  • De kracht van Voor de Helpers
   Bovendien heeft ‘Voor de Helpers’ de kracht om op zichzelf te staan en de waarde van het platform te benoemen. De naam suggereert een plek voor mensen met de vraag ‘Hoe help ik een slachtoffer?’ en kan de belofte ‘Zo weet je hoe jij een slachtoffer kan helpen’ waar maken.