Tergooi ziekenhuizen: naam voor bedrijf

opdrachtgevers & achtergrond In 2006 zijn de twee regionale algemene ziekenhuizen Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum gefuseerd tot één organisatie. De nieuwe organisatie heeft de ambitie in de top 5 van algemene ziekenhuizen in Nederland te komen. De missie is als volgt geformuleerd: mensen de veiligheid bieden dat de beste medische zorg altijd binnen handbereik is.

opdracht
Een nieuwe gezamenlijke missie diende als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de naamgeving. De formulering van deze missie is in een aantal sessies met Globrands en het designbureau KoeweidenPostma tot stand gekomen. De meerderheid van de inzendingen van de prijsvraag onder het personeel gaf aan dat herkenning met het Gooi een door velen gekoesterde wens of verwachting was. De uitdaging was dit op een onderscheidende en unieke manier te doen, die tevens in lijn lag met de gekozen missie. Een van de belangrijkste technische criteria was daarbij dat de naam geen onverantwoorde merkenrechtelijke risico’s met zich mee mocht brengen en beschermbaar zou zijn als merk-, handels- en domeinnaam.

resultaat
Met Tergooi ziekenhuizen is een naam gekozen met een grote herkenning naar het Gooi, die tevens uniek is. De naam Tergooi is volgens de ziekenhuistop zo vertrouwd dat hij gemakkelijk zal inslijten.

Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Vergelijk het met een familienaam.”

Uroloog Hans Scheltema, voorzitter van de medische staf in Blaricum: “Een naam ook die makkelijk klinkt als medewerkers de telefoon opnemen”.

taalpuristen
Volgens sommigen was het correcter geweest als het ziekenhuis ‘Tengooi’ had geheten, omdat ‘het Gooi’ onzijdig is. Er is niettemin voor ‘Tergooi’ gekozen omdat dat prettiger klinkt en er bij die naam geen twijfel kan zijn over de uitspraak (zeg je ‘ng’ of ‘n-g’?).

Maar ook voor taalpuristen is het geen uitgemaakte zaak: het woord ‘gooi’, in de betekenis van ‘landstreek’ of ‘gouw’, is oorspronkelijk mannelijk. Dus dan zou je Het Gooi eigenlijk De Gooi moeten noemen – wat eveneens verwarrend zou zijn.

In ieder geval blijkt bij een naam de toepasbaarheid belangrijker te zijn dan de theorie.