Sympany: positionering en naam voor textielinzamelbedrijf

achtergrond

Per 1 januari 2015 ontstaat een nieuwe organisatie vanuit Humana en KICI; twee organisaties die textiel inzamelen via containers en huis-aan-huisinzameling. Beiden doneren het geld dat ze via de internationale handel hierin verdienen aan het goede doel.

De nieuwe organisatie werkt via twee stichtingen. De ene heeft alle textiel-activiteiten in zich en het positieve resultaat wordt 100% gedoneerd aan de andere stichting. Deze tweede stichting geeft het geld uit aan allerlei goede doelen-initiatieven rond het thema zelfredzaamheid (in binnen- en buitenland).

Beide stichtingen gaan de nieuwe naam gebruiken, maar elk met een andere toevoeging, die aangeeft of het over de textiel-stichting gaat of over de charitatieve initiatieven.

Belangrijke stakeholders zijn voor beide stichtingen de Nederlandse textieldonateurs en het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder retailers. Voor de textielactiviteiten zijn daarnaast de gemeenten van belang, omdat die toestemming en ruimte moeten geven voor het inzamelen van textiel.

Globrands is gevraagd een zowel een merkpositionering als een naam voor de nieuwe organisatie te ontwikkelen.

merkpositionering

Voor de merkpositionering hebben we onze Brand Definer ingezet. Tijdens deze workshop bleek dat het nieuwe merk in essentie staat voor ontwikkeling op vele manieren, variërend van eigen ontwikkeling en expertise in textielverwerking en -toepassing (innovatie), tot het helpen van mensen die dat nodig hebben om zich te ontwikkelen (scholing en training).

naamgeving

Tijdens het naamgevingsproces bleek de voorkeur te liggen bij niet al te Nederlandse namen, omdat die snel wat ouderwets en beperkt klonken, terwijl eenvoudig Engels in deze context frisser overkomt en een bredere horizon impliceert. Er zijn naamgevingsroutes onderzocht waarbij nadruk inhoudelijk op ontwikkeling en duurzaamheid lag en anderzijds op het gemeenschappelijke belang. Er is ook overwogen inhoeverre er een zichtbaar verband met textiel uit de naam moest blijken: enerzijds kan dat sterk zijn, anderzijds te beperkend.

resultaat

De naam Sympany (the sympathetic company) toont het pragmatische en maatschappelijk betrokken karakter van de nieuwe organisatie. De reden is dat je de naam in de praktijk vooral op de inzamelingsbakken tegenkomt, waar hij op een prettige manier laat zien dat je daar een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren.