Sunflower Collective: uitkomst workshop

achtergrond

Het Van Gogh Museum gaat zich in de fondsenwerving nadrukkelijker richten op kleinere donateurs. Naast de Global Circle (ca €5.000/jr per deelnemer) en de Yellow House (ca. €15.000/jr) komt er een nieuw netwerk van donateurs (ca €1.000/jr). Deze donateurs worden als begunstigers onderdeel van het Van Gogh Museum-netwerk.

Van Gogh Museum zoekt op dit moment naar een geschikte naam voor deze club. Binnen de eigen organisatie zijn al enkele namen aangedragen.

opdracht

Globrands is gevraagd het Van Gogh Museum te ondersteunen door middel van een workshop bij het vaststellen van relevante criteria voor de naam en het toetsen van de suggesties die er liggen.

resultaat

Globrands heeft tijdens deze workshop inzichtelijk gemaakt in welke opzichten het nieuwe merk zich zowel praktisch als gevoelsmatig onderscheidt van de Global Circle en de Yellow House. Daarnaast is gekeken hoe vergelijkbare netwerken bij vergelijkbare musea heten en wat daar de consequenties van zijn.

Als symbool  is gekozen voor de zonnebloem vanwege de frisse, optimistische uitstraling en natuurlijk de verwijzing naar het schilderij van Van Gogh. De naam komt overeen met de prijsstelling, doordat de term ‘collective’ minder exclusief klinkt dan ‘house’ en ‘circle’, de termen uit de hoger gepositioneerde Van Gogh-netwerken.