Stadkamer: naam voor publieke culturele instelling

achtergrond

Om hun belangrijke maatschappelijke rol voort te kunnen zetten in de context van een veranderend cultuurbeleid in Nederland, besluiten De Bibliotheek Zwolle, de Muzerie en Kunst & Zo de handen ineen te slaan.

Samen zullen zij de nieuwe plaats vormen in Zwolle waar kennis kan worden gedeeld, cultuur kan worden beleefd en waar bovenal iedereen zich kan laten inspireren.

Als organisatie biedt deze samenwerking daarnaast cultuureducatie in en rond scholen en wijken, onder meer door middel van een activiteitenfonds en een ‘materialenbank’ met instrumenten, camera’s en laptops.

De organisatie wil iedereen aanspreken die wil beleven en delen: kinderen, jongvolwassenen en volwassenenen, scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven, verenigingen en de gemeente.

opdracht

Globrands is gevraagd een naam te ontwikkelen voor dit samenwerkingsverband. Hij moet geschikt zijn voor meerdere locaties, maar mag wel klinken als een plaats waar je met een bepaalde reden komt (zoals de Bibliotheek en de Muzerie). De naam moet inspirerend, creatief en verrassend zijn, toegankelijk en niet te abstract.

Daarnaast is Globrands gevraagd labels te ontwikkelen voor de verschillende onderdelen en locaties, zoals de bibliotheek en cultuureducatie.

resultaat

‘Stadkamer’ zegt op een originele, begrijpelijke en toegankelijke manier ‘schatkamer van de stad’. Daar is ‘lezen en lenen’ (voorheen Bibliotheek Zwolle), ‘media- en taaleducatie’, ‘cultuureducatie’ (voorheen Cultuureducatie Zwolle) en ‘amateurkunst’ (voorheen Kunst & Zo).