Rookvrij opgroeien: Roken, houd kinderen er buiten: programmanaam en slogan

Achtergrond:

Het programma ‘Roken? Niet waar de kleine bij is’ loopt sinds 1996 en heeft als doel de blootstelling van kinderen aan tabaksrook te verminderen. Het programma richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, die via professionals uit de Jeugdgezondheidszorg worden voorgelicht. De huidige regel heeft een grote bekendheid onder ouders en professionals, maar kent een aantal beperkingen. De huidige programmatitel is te lang (in de praktijk wordt hij afgekort: RNWDKBI), het is te veel alleen een campagnenaam, drukt enige mate van betutteling uit en sluit de mogelijkheid uit om de interventie uit te breiden naar kinderen en jongeren tot 19 jaar. Bedenk een oplossing.

Resultaat:

Onze oplossing bestaat uit twee delen. Deel één: een naam voor het programma, die niet zal worden afgekort en een positief beeld oproept bij ouder en kind: ‘Rookvrij Opgroeien’. Het tweede deel vormt de slogan ‘Roken? Houd kinderen er buiten.’ Op deze manier wordt de programmanaam gebruikt zoals die bedoeld is en wordt het programma ondersteund door een aansprekende, gedragsveranderende campagneslogan.