Prolander: naam voor bedrijf

achtergrond

De Dienst Landelijk Gebied (DLG), onderdeel van Economische Zaken, wordt per 1 maart 2015 opgeheven. Zijn taken zullen worden overgedragen aan de Provincies.

De Provincies Groningen en Drenthe richten voor dit doel een gezamenlijke dienst landelijk gebied op. Deze organisatie vormt de brug tussen beleid en concrete uitvoering in gebiedsprojecten. Voor elke situatie zoeken zij naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen en de eigenschappen van het gebied.

opdracht

Globrands is gevraagd om deze nieuwe organisatie en het merkenbureau Dizain (positionering en grafische identiteit) te begeleiden bij het komen tot de juiste naam.

De organisatie zal opereren als eigen merk en gevoelsmatig enigszins los komen te staan van de Provincies. Zij kenmerkt zich door een focus op vooruitgang op de lange termijn, maar is in werkwijze praktisch, nuchter en verbindend.

De NameStorm is hier een ideale manier om gezamenlijk tot de naam te komen. Dat is een snelle, gecomprimeerde werkwijze. Deze is hier mogelijk omdat de markt waarop het merk opereert homogeen en niet groot is, terwijl de uiteindelijke beslissers bij de sessie aanwezig zijn.

resultaat

De naam Prolander klinkt nuchter en duidelijk. Hij koppelt een aards element (‘land’) aan het toekomstgerichte (‘pro’). De naam klinkt actief en dynamisch door de ‘er’-uitgang, die in het Nederlands wordt gebruikt om werkwoorden te verzelfstandigen (‘loper’, ‘slager’, ‘werker’).

design

Een casebeschrijving over de grafische identiteit is te vinden op de website van Dizain.