Polifysiek: naam voor organisatie

De Polifysiek is een polikliniek, maar dan anders: zij hoort namelijk niet bij een ziekenhuis, maar bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar behandelen studenten fysiotherapie, verpleegkunde en oefen- en ergotherapie patiënten onder begeleiding van docenten en praktijkbeoefenaars. Polifysiek is daarmee een aanzet tot verdere verwetenschappelijking van paramedische beroepen, zoals fysiotherapie.

Deze speciale aanduiding was in de eerste plaats nodig om verwarring met de gewone polikliniek te voorkomen, maar dient ook om de speciale rol te kunnen benoemen die de Polifysiek vervult in de paramedische gezondheidszorg en kennisontwikkeling.

Gekozen is een naam die tegelijk origineel en voordehandliggend is.