Panna, Bicra, Extru: naam extensies voor productreeks

PreventASe™ is een substantie die is gepatenteerd door DSM en de vorming van acrylamide vermindert in bepaalde soorten voedsel.

Verschillende voedseltypen vereisen verschillende manieren om de PreventASe te verwerken en DSM biedt daarvoor de oplossingen en ondersteuning.

PreventASe Panna is voor gebruik in broodachtige producten.
PreventASe Bicra is voor gebruik in biscuit-achtige producten.
PreventASe Xtru is voor geëxtrudeerde deegproducten.

De namen zijn uit te spreken en duidelijk van elkaar te onderscheiden over de hele wereld.

Ze zijn eenvoudig te onthouden voor professionals die de achtergrond van de producten kennen.