Nationale Opera & Ballet: advies en begeleiding

achtergrond
De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater Amsterdam zijn gefuseerd. De organisaties zijn de laatste 25 jaar zo met elkaar vergroeid, dat de stap logisch en natuurlijk was. Door de fusie wordt de profilering duidelijker, dankzij eenduidiger aansturing.

opdracht
Globrands werd gevraagd de zoektocht te begeleiden naar een naamgeving en -structuur waar alle partijen zich in konden vinden, waarbij een zorgvuldige afweging moest worden gemaakt tussen focus op het nieuwe koepelmerk, tegenover focus op de onderdelen ervan: opera en ballet. Voor beide varianten en tussenvormen zijn er namen in onderlinge samenhang gecreëerd en onderzocht op gevolgen voor de merkpositionering en de praktische toepassing.

de naam
Gekozen is voor de beschrijvende koepelnaam Nationale Opera & Ballet. Om de naamstructuur consequent te houden, verandert de Nederlandse Opera haar naam in De Nationale Opera en blijft de naam van het Nationale Ballet hetzelfde. In het buitenland zal de naam Dutch National Opera & Ballet worden gevoerd.

Els van der Plas, algemeen directeur:

“Het is goed dat de nieuwe naam Nationale Opera & Ballet duidelijk maakt wat er bij ons op het podium staat en dat de namen van opera, ballet en huis straks één logisch geheel vormen. Daarmee positioneren wij ons als (inter)nationaal topinstituut voor opera en ballet. De kracht van ons huis is dat we opera en ballet van de hoogste kwaliteit creëren, produceren en presenteren. Onze producties gaan geregeld de hele wereld over. Ons verhaal over topkwaliteit en vakmanschap kunnen we als één organisatie nog beter over het voetlicht brengen.”