Meld Misdaad Anoniem: naam voor organisatie

achtergrond
Meld Misdaad Anoniem ging als pilot van start in 2002. Het project kon worden voortgezet als structurele en landelijke voorziening vanwege een besluit van de ministers Piet-Hein Donner en Johan Remkes op basis van de resultaten van de proef.

In december 2003 werd de Stichting Meld Misdaad Anoniem opgericht. In het bestuur van de stichting participeren vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertegenwoordigers van hetVerbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van de Raad van Hoofdcommissarissen.

campagneslogan als naam
De naam had de vorm van een slogan die aanzet tot actie. De naam was daardoor in feite merk en campagne in één.

Dit is een zeldzame situatie die inmiddels ook niet helemaal heeft standgehouden: hoewel de domeinnaam en de officiële naam nog steeds Meld Misdaad Anoniem zijn, hanteert de organisatie zelf in zijn communicatie als naam het even korte als abstracte ‘Stichting M.’

Het voordeel is dat er met die laatste naam ruimte ontstaat voor de organisatie om nieuwe campagnes op te zetten.

resultaat
In 2008 kwamen er bij de meldlijn 76.600 telefoontjes binnen die leidden tot 13.700 meldingen aan de diverse instanties. Deze instanties losten 710 zaken op en hielden 1.100 verdachten aan. Er werd voor 1,7 miljoen euro aan geld en goederen in beslag genomen.