Lefier; wonen met karakter: Naam en slogan voor woningcorporatie

frisse start

De woningcorporaties In (Groningen), VolksBelang (Hoogezand) en Wooncom (Emmen, Stadskanaal en Border-Odoorn) gaan per 1 januari 2009 fuseren. Zo ontstaat een ambitieuze, interregionale organisatie die een frisse start wil maken. Met een nieuwe naam en huisstijl. Er is gekozen voor de naam Lefier, waarin lef, trots en leven doorklinken. Om de nieuwe identiteit van Lefier compleet te maken wordt gevraagd om een slogan en advies over het gebruik ervan op website en andere merkdragers.

karakter

Naast de naam Lefier, die open en vriendelijk klinkt, voegt de slogan ‘wonen met karakter’ vooral twee belangrijke zaken toe. Ten eerste, dat het hier om een woningcorporatie gaat (vandaar: ‘wonen’). Daarnaast is er gekozen voor het eigene (middels het woord ‘karakter’), dat zowel kan slaan op het gebied (Groningen en Drenthe), de bewoners en de mensen die bij Lefier werken als op het woningaanbod en aanvullende diensten van de corporatie. Het huurdersmagazine van Lefier heet ‘Karakter’ en voor studentenhuurders is er een eigen magazine: Lef!