Inspire Improve Impact: slogan voor Europese subsidieadviseur

Achtergrond:

Begonnen in 1984 als spin-off van de Universiteit Twente, is PNO Consultants meegegroeid met de regionale, landelijke en Europese economie tot een organisatie die bruist van de professionele dynamiek. Met meer dan 300 praktijkspecialisten in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en Italië en met samenwerkingsverbanden in Oost-Europese landen bedienen zij het MKB, grootbedrijf en multinationals, publieke organisaties en kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden binnen Nederland en in Europa. Als PNO Consultants Globrands benadert is het zojuist gefuseerd met het Spaanse Econet. Samen vullen de twee spelers elkaar goed aan op het terrein van subsidieadvies. De vraag is hoe de organisaties nog dichterbij elkaar te bregen en tot een gemeenschappelijke identiteit te komen. PNO en Econet vraagt Globrands om merkstrategisch advies en het ontwikkelen van een nieuwe internationale naam en/of payoff.

Resultaat:

Na een strategische verkenning en presentaties met naam- en huisstijlvoorstellen (door respectievelijk Globrands en 2D3D Design) wordt gekozen voor behoud van de namen PNO (zonder: ‘Consultants’) en Econet. Na een presentatie en workshop over payoffs is duidelijk welke kant het op moet gaan met de payoff. Vanuit de organisatie komt het voorstel ‘Inspire Improve Impact’ naar voren en is de nieuwe richting en mentaliteit een feit. De payoff heeft jarenlang de toon gezet voor zowel PNO als Econet.