InnovationQuarter: naam voor organisatie

achtergrond

Het Ministerie van Economische zaken, verscheidene Zuid-Hollandse gemeenten en de gerenommeerde kennisinstituten uit Delft, Leiden en Rotterdam slaan de handen ineen om de slagkracht van regio Zuid-Holland te verhogen.

De regio Zuid-Holland is de economische motor van Nederland, dankzij grote bedrijvigheid in veel verschillende sectoren en een uitstekend wetenschappelijk klimaat. Per sector bestaan er succesvolle organisaties die het investerings- en innovatieklimaat bevorderen, maar omdat deze nog niet goed geintegreerd zijn, maakt regio Zuid-Holland nog geen optimaal gebruik van zijn grote economische potentieel. Daardoor wordt de regio in innovatieve slagkracht voorbij gestreefd door vergelijkbare gebieden in binnen- en buitenland.

Er wordt een nieuwe organisatie opgezet die de bestaande activiteiten samenvoegt en de regio één gezicht geeft als het om investeringen en innovatie gaat.  De taken van de organisatie zijn marketing & acquisitie, innovatie & ontwikkeling en financiering & participatie. Zij richt zich daarbij vooral op drie economische sectoren: Medical Technology (Medtech), Clean Technology (Cleantech) en Safety & Security.

opdracht

Globrands is gevraagd om de kernwaarden van de organisatie aan te scherpen, de criteria vast te stellen voor een naam en vervolgens een naam te ontwikkelen die bij de identiteit past, internationaal te begrijpen is en geen merkenrechtelijke problemen oproept.

resultaat

De naam “InnovationQuarter” wordt breed gedragen door de betrokken partijen en heeft twee eigenschappen die hem sterk maken.

Ten eerste zijn slimheid en innovatie de kernelementen van de organisatie. De slimheid wordt op een speelse manier gesuggereerd door de beginletters IQ.

Ten tweede benoemt de naam de regio, zonder letterlijk “Zuid-Holland” te zeggen. Dat gebied wordt in het buitenland namelijk “West Holland” genoemd. Gebruik van één van beide termen zou voor verwarring hebben gezorgd. De naam biedt nu toch een uniforme manier om de regio in zowel binnen- als buitenland aan te duiden.