Het Lichtruim: naam voor cultureel-educatieve locatie

In De Bilt komt een nieuw te bouwen cultureel en educatief centrum. In het gebouw wordt een veelheid aan functies samengebracht: meerdere basisscholen, een kinderopvang, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, een kunstencentrum, een Centrum voor Jeugd en Gezin, een podiumaccommodatie voor muziek- en dansuitvoeringen en een sportzaal.

Een vereiste bij het benoemen van zo’n gebouw is dat de naam een overkoepelende functie moet vervullen voor de namen van de onderdelen die zich in het gebouw bevinden. Dat leidt al snel tot grootse, abstracte naam-ideeën, maar in dit geval moet de naam wel uitnodigend en toegankelijk blijven klinken.

Het gebouw is weer onderdeel is van een groter plan, genaamd Melkweg. Dat is een ontwikkelingsplan van Woonstichting SSW en Gemeente De Bilt, dat voorziet in nieuwbouw van woningen in verschillende prijsklassen, herontwikkeling van de openbare ruimte en de bouw van het cultureel-educatieve centrum.

Als vorm wordt gekozen voor onze NameStorm. Dat is een versimpelde versie van het naamgevingstraject. Dat is in dit geval ook haalbaar vanwege de geringe reikwijdte, terwijl ook het besluitvormingsproces bij de opdrachtgever eenvoudig blijft.

opdracht

Ontwikkel een naam voor dit culturele en educatieve centrum. Naast de overkoepelende functie en de uitnodigende toon gelden de volgende criteria: er moet een link met de plaats en de functies zijn en de toon moet creatief, modern, kort en krachtig, helder en prettig zijn. De naam moet associaties kunnen oproepen met ontwikkeling en veelzijdigheid.

resultaat

De naam ‘Het Lichtruim’ verwijst op een originele, begrijpelijke manier naar een plaats voor ontwikkeling en creativiteit, waarin zich allerlei initiatieven en diensten kunnen vestigen.