Het Jeroen Pit Huis: naam voor zorgconcept

Ziekenhuis – bijna thuis – thuis

‘Zo snel mogelijk, maar wel veilig thuis’. De eindwaarde van het transitiehuis dat volgens plan in 2022 haar deuren gaat openen, waar chronisch zieke kinderen en hun gezin tijdelijk verblijven en worden ondersteund in de overgang naar ‘het normale leven’. De naam van dit zorgverblijf? Het Jeroen Pit Huis. Wat is het verhaal hier achter?

veilige overstap van zorg naar huis

Chronisch zieke kinderen worden vaak langdurig opgenomen in het ziekenhuis. ‘Weer naar huis kunnen’ is een geweldige mijlpaal, maar brengt ook zorgen met zich mee. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor het gehele gezin eromheen.

Het Jeroen Pit Huis gelegen op het terrein van Amsterdam UMC, locatie AMC biedt acht grote familieappartementen voorzien van allerlei zorgfaciliteiten in een warme ‘bijna-thuis-omgeving’. Tijdens hun verblijf leren ouders hoe zij de nodige hulp, zelf, thuis kunnen gaan verlenen. Daarbij kan het zieke kind, samen met broertjes, zusjes en andere familieleden, weer een beetje wennen aan het normale gezinsleven. Zodat de overstap van zorg naar huis veilig kan verlopen.

‘Als hij iets in zijn hoofd had, deed hij het’

Dat dit niet vanzelfsprekend is vertelt het verhaal van Jeroen Pit, naamgever van dit zorgverblijf. Voordat hij in 2012 overleed aan een zeldzame vorm van darmkanker, was hij een echte familieman, die door optimistisch, actief en sterk te blijven, talrijke initiatieven in verschillende sectoren opzette. “Als je iets doet, doe het dan goed” was hierbij zijn motto. Zijn weduwe Emilie van Karnebeek en haar zus Clara, die als arts op het idee kwam van dit verblijf, besloten om zijn krachtige gedachtegoed door te geven en zijn erfenis te wijden aan dit project.

NameStorm brengt alle mogelijkheden in kaart

Genoeg redenen om de naam Jeroen Pit aan het project te koppelen. De vraag was echter; op welke manier is dat allemaal mogelijk? Kunnen we bijvoorbeeld iets doen met de achternaam ‘Pit’? Of past een andere, meer beschrijvende naam toch beter? Op welke manieren kan ‘het verblijf’ benoemd worden? Samen met alle betrokken partners, de initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en het Globrands-team zijn tijdens een NameStorm de mogelijkheden door voor- en gezamenlijke creatie, inzichtelijk gemaakt. Door met z’n allen naast de mogelijkheden met ‘Jeroen Pit’, vier andere, meest relevante naamgevingroutes (‘biedt warmte’, ‘geeft kracht’, ‘helpt op weg’, ‘geeft rust en gewenning’) te verkennen, is uiteindelijk een weloverwogen, collectieve keuze gemaakt.

De uitkomst: Het Jeroen Pit Huis. Want deze naam zegt précies wat het moet zeggen.

Personificatie-niveau

In naamgevingstermen spreken we hier over ‘een naam op personificatie-niveau’. De eigenschappen van een persoon worden gekoppeld aan de te benoemen dienst of het product. In dit geval in de vorm van een eerbetoon, waarbij de eigenschappen van Jeroen Pit samen met de betekenis van zijn krachtige achternaam, op een onlosmakelijke manier worden verbonden aan dit initiatief.

De toevoeging ‘Huis’ maakt duidelijk waar het om gaat, maar beschrijft ook het gevoel dat dit project nastreeft. ‘Huis’ staat symbool voor een sterk fundament, geborgenheid, veiligheid en houvast. En is slechts één letter verwijderd van écht thuis zijn.

De bouwvoorbereidingen zijn inmiddels gestart en als alles volgens plan verloopt zal Het Jeroen Pit Huis zijn deuren openen in het eerste kwartaal van 2022.