Forward Planning: naam voor financieel dienstverleningsconcept

achtergrond

De veranderende markt, economische onzekerheid en meer behoefte aan transparantie hebben ertoe geleid dat ING Private Banking een meer innovatieve en gestructureerde manier van werken introduceert om de klant extra toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Een van de middelen om deze nieuwe manier van dienstverlening vorm te geven is een nieuwe private banking tool met als werknaam ‘het financieel plan’.

Dat is een manier van financieel plannen die niet alleen inzicht geeft in de huidige financiële positie van de cliënt, maar ook in hoe financiën worden verwacht zich in de toekomst te ontwikkelen, zodat vooraf besproken doelstellingen kunnen worden bereikt en /of tussentijds kunnen worden aangepast.

Dankzij een online dashboard is alle benodigde informatie voor zowel de bank als voor de cliënt altijd toegankelijk. Daardoor is zo’n plan niet een eenmalige gebeurtenis, maar een manier van werken. Het gebeurt doorlopend.

opdracht

Aanvankelijk is de vraag een naam te ontwikkelen voor het dashboard/financieel plan als product binnen Private Banking, maar na het briefinggesprek blijkt dat het meest onderscheidende element de heel nieuwe manier van dienstverlenen is. Mogelijk moet vooral de manier van dienstverlenen worden benoemd, met het ‘financiële plan’ als één van de deliverables daarvan.

Daarom komt er een naam die het product benoemt, maar wel kan staan voor een nieuwe manier van dienstverlenen in het algemeen en die makkelijk verweven kan worden met andere producten (cross selling). Hij mag geen merkenrechtelijke problemen opleveren, maar de domeinnaam hoeft niet beschikbaar te zijn.

De naam moet ook helderheid geven binnen ING’s Private Banking-context, die bestaat uit onderwerpen als ‘Uw vermogen’, ‘Beleggen’ en ‘Erven en schenken’. ‘Plannen’ is op zich een geschikte term, maar de naam moet een onderscheid aangeven ten opzichte van het bredere en meer complexe ‘financial planning’.

resultaat

Forward Planning staat voor de manier van dienstverlenen; de Forward Planner is het dashboard. Beide namen duiden de manier van plannen aan, in plaats van het plan zelf. De term ‘forward’ laat zien dat het plannen niet alleen op de toekomst is gericht (dat is immers vanzelfsprekend), maar dat het plannen zelf ook op een nieuwe, adaptieve manier gebeurt. ‘Forward’ roept daarbij associaties op met doelgerichtheid en daadkracht.