Fontys: merknaam voor hogescholen

Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland is een van de grotere onderwijsinstellingen van Nederland, met onderwijs in bijna alle sectoren. De vestigingen bevinden zich nog steeds door heel Nederland, evenals in Duitsland en België en bieden zowel bachelor- als masteropleidingen aan.

Na een aantal jaar te hebben samengewerkt, is besloten om ook op organisatorisch niveau de krachten te bundelen, wat resulteerde in faculteiten die dwars door de oorspronkelijke hogescholen heen liepen. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een nieuwe overkoepelende identiteit, dus ook een nieuwe overkoepelende naam.

opdracht

Ontwikkel een naam die kan fungeren als een sterk, onafhankelijk, overkoepelend merk. Hij moet internationaal bruikbaar zijn en ruimte laten voor de bestaande lokale hogescholen, zodat die er als submerken onder kunnen blijven. Belangrijk: de organisatie is vernieuwend, aantrekkelijk voor studenten en medewerkers en staat voor ontplooiing van talent en emancipatie van individu en samenleving. De naam moet taalkundig, merkenrechtelijk en ‘marketing-wise’ bruikbaar zijn in de Benelux, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

resultaat

De naam Fontys klinkt door de uitgang ‘-ys’ modern en klassiek tegelijk. Hij is gebaseerd op het latijnse woord voor bron of fontijn: ‘fons’ (‘Fontis’ is de derde naamval).