Eerst de feiten: slogan

EW (toen nog Elsevier Weekblad) is het grootste opinieblad van Nederland. Maar het medialandschap is ingrijpend aan het veranderen en de betaalde oplage staat onder druk. Er is een nieuwe marketingstrategie, die positieve resultaten laat zien. Binnen die nieuwe strategie is behoefte aan een scherper profiel. Het blad wordt vernieuwd. Een nieuw motto en campagne zullen begin 2019 worden geintroduceerd ter ondersteuning.

Opdracht aan Globrands: het aanscherpen van de positionering en het begeleiden bij de ontwikkeling en keuze van het nieuwe motto (of slogan).

krachtig en vertrouwd geluid

Er zijn veel veranderingen op komst: formaat, vormgeving en structuur van blad en website worden vernieuwd. Inhoudelijk dient EW vooral herkenbaar te blijven. Hoofdredactie en uitgever (ONE Business) zitten op één lijn: uitgaande van een vertrouwd geluid, wil men met een krachtig, nieuw motto de verbinding met de doelgroep versterken en uitbreiden.

samen creëren en kiezen

De projectgroep bestaat uit verschillende belanghebbenden van Elsevier Weekblad en ONE Business. Met hen zijn de criteria, uitgangspunten en punten van differentiatie opgesteld. Tijdens een workshop worden deze afgestemd op de gewenste positionering, die gezamenlijk wordt aangescherpt. Ideeën en sloganvoorstellen van hoofdredactie van Elsevier Weekblad, de marketingtak van ONE Business en onze eigen creatieven, worden getoetst aan positionering, toon en profileringskansen.

In de keuzesessie is de selectie verder ingeperkt en de keuze gemaakt voor ‘Eerst de feiten’. De doorslag gaf dat dit motto Elsevier Weekblad krachtig neerzet in een tijd van over elkaar buitelende meningen.

De slogan ‘Eerst de feiten’ en nieuwe campagne zijn eind januari 2019 gelanceerd.