DigiD: merknaam voor protocol waarmee je je online identificeert

DigiD is na Postbus 51 het eerste echte merk dat overheidsbreed richting consumenten en bedrijven wordt gebruikt. DigiD straalt eenvoud, gemak en betrouwbaarheid uit en vormt een uitstekende basis voor de communicatie van het nieuwe overheidsmerk.

achtergrond
De behoefte aan veilige en duidelijke communicatie van burgers en bedrijven met overheidsorganen en overheden onderling neemt steeds meer toe. Niet alleen de elektronische handtekening, maar ook allerlei andere toepassingen worden beschikbaar.

opdracht
In dit omvangrijke overheidsproject was de naamgeving essentieel, want de naam moest naast allerlei technische eisen vooral voldoen aan het criterium ‘eenvoudig te begrijpen en makkelijk hanteerbaar voor iedere Nederlander’. Globrands heeft de betrokken werkgroep begeleid in het bepalen van de kernwaarden en specifieke doelstellingen, en op basis daarvan een passende merknaam ontwikkeld.

Toenmalig minister Thom de Graaf:

‘DigiD is een belangrijke stap naar een veilige en uniforme manier van elektronische identificatie. De naam is zó vanzelfsprekend dat alleen een specialist die kon bedenken.’