De Ruimte van SNS: conceptontwikkeling en naam voor community store

Doel: SNS Bank wil door middel van een community store een plekje in de samenleving veroveren.

Vraag: welke conceptuele invulling bereikt mensen en welke taal zorgt voor het ontstaan van levenslange relaties met de community?

Hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag, ZZP’er-zijn en pensioenopbouw. Stuk voor stuk terugkerende hot topics op de gemiddelde buurt-BBQ of verjaardagsfeest. ‘Effe sparren’ met anderen over hoe zij hun financiële zaken regelen m.b.t. geboortes, verhuizingen, huwelijken etc. werkt vaak enorm bevrijdend.  Echter ontbreekt het tussen de grillworsten en kaasblokjes door te vaak aan helderheid, consistentie, een professionele kijk of objectief advies. En dat zorgt soms juist voor méér verwarring. De behoefte om ‘effe te sparren’ met professionals is zeker aanwezig, maar hoe kan SNS Bank deelnemen aan deze gesprekken?

Door de juiste taal te spreken!

En dan niet alleen via digitale kanalen, maar óók gewoon, normaal face-to-face. Vanuit de missie ‘bankieren met een menselijke maat’ denkt SNS Bank mee met de portemonnee van gewone Nederlanders. Dat betekent dat ze de financiële dienstverlening rondom belangrijke life-events menselijke benaderen, maar ook klaar staan wanneer het even tegen zit. Levenslange klantrelaties opbouwen gaat het beste in real-life. SNS Bank wil door middel van een fysieke plek – de community store – de samenleving op een verrassende manier het gevoel geven dat ze er altijd voor je zijn.

Voor een helder advies, de juiste (trans)actie, een objectieve kijk, maar altijd op een vrijblijvende, menselijke manier. ‘Ontspannen sparren’, net zoals op de verjaardag van buurvrouw Bep.

Uitdaging: Hoe zorg je er voor dat mensen op een ontspannen manier in gesprek gaan met de bank? Op welke manier zorg je als bank voor interactie tussen bank en samenleving?

Globrands is gevraagd om een conceptuele invulling te geven en een passende naam te creëren voor deze community store.

Werk aan de winkel: conceptontwikkeling

Gebaseerd op voorbeelden uit de markt, de briefing en interne conceptontwikkeling, zijn aan de hand van verschillende invalshoeken, customer journeys en product/dienst-marktcombinaties, vijf concepten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Uiteenlopend van een community store waarbij het ‘puur om de pegels’ draait tot aan een plek die voor het ultieme wij(k)-gevoel zorgt. Door gezamenlijke discussie zijn belangrijke voorwaarden aan de invulling van het concept opgesteld:

  • Warmte, positiviteit en creativiteit wekt interesse en werkt drempelverlagend
  • De juiste balans tussen ontspanning en ontmoeten, stimuleert interactie
  • Diversiteit en flexibiliteit houden mensen geïnteresseerd

Hoofdconclusie: de community store is een plek waar dingen blijven gebeuren.

De naam als uithangbord

Hoe maak je dat duidelijk ? Door de juiste naam op de gevel van de store te plaatsen. Tijdens de presentatie is elke concept voorzien van een set levendige namen, die stuk voor stuk de functie van gastheer uitdragen. Van meer beschrijvende namen over de functie van de store, tot aan voorstellen die een bepaald gevoel oproepen (thuisgevoel, samen gevoel, werelds gevoel, ‘Fear of Missing Out’). Naamvoorstellen gebaseerd op verschillende aspecten van de community store– maar allemaal drempelverlagend, uitnodigend en positief.

Proces-aanpak: combinatie van concept en naamvoorstellen zorgt voor scherpe context

Het presenteren van concepten in combinatie met naamvoorstellen zorgt voor een scherpe context. Hierdoor ontstaat een volledig beeld en kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden. Ook in deze case werd inzichtelijk op welke manier en door middel van welke taal, SNS Bank de behoeften van de community het beste en op hun eigen, kenmerkende manier kan bedienen. En hoe! Want het antwoord met betrekking tot de invulling van de community store en de bijbehorende naam blijken zeer dichtbij elkaar te liggen….

Invulling concept: “Geef mensen de ruimte”

Om als community store interessant en toegankelijk te blijven, is ruimte nodig. Geef mensen deze bewegingsvrijheid door als bank als facilitator op te treden. Op deze manier geef je mensen de ruimte om zelf invulling te geven aan de behoeften die zij op dat moment hebben. Dit kan variëren van incidentele workshops over de belastingaangifte tot aan terugkomende yogalessen. Van een vaste boekenclub tot aan wisselende exposities. Van een comfortabele werkplek tot aan een gezellige koffieplek. Op deze manier stimuleer je als bank interactie én breng je bankieren dichterbij de samenleving.

De naam: “De Ruimte van SNS”

Helder, warm en ‘verrassend normaal’, conform aan de identiteit van de SNS Bank. Daarbij geeft de plaatsaanduiding aan dat hier ruimte is voor actie. Hier gebeurt wat; het bruist. ‘De Ruimte’ is oneindig, altijd in ontwikkeling en dynamisch. De Ruimte is flexibel, te huur door externen en echt ‘van-de-samenleving’. De naam geeft verdieping aan het concept door de associaties met een denkruimte, ademruimte, leefruimte, speelruimte en voor wie dat wil een workspace. De naam zorgt ervoor dat iedereen met verschillende behoeften, z’n plekje kan vinden in de Ruimte van SNS.  Maar bovenal is er altijd Ruimte voor een goed gesprek over geldzaken, onder het genot van een kop koffie – of een lekker blokje kaas.