Bouwen aan sociaal: teamnaam binnen de Gemeente Utrecht

Opdracht: Naam voor nieuw team binnen de Gemeente Utrecht en functienaam
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.

Utrecht groeit

De stad Utrecht in balans houden, dat is geen gemakkelijke opgave nu er steeds meer mensen willen wonen, werken en verblijven. De huidige situatie vraagt om een (her)ontwerp van de stad. Hierbij ligt niet alleen een uitdaging bij het stapelen van stenen maar ook bij het zorgen voor sociale verbinding, bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Om deze reden stelde de Gemeente Utrecht hier een speciaal team voor op die de naam ‘’team Bouwen aan Sociaal’’ kreeg.

Op ontdekkingstocht

Om het team zowel intern als extern op de kaart te zetten is Globrands gevraagd te helpen bij de positionering, om vervolgens ook een passende naam te creëren.

Hierbij werd duidelijk dat samenwerking, menselijk perspectief, actie, meegroeien en plezier belangrijke waarden zijn. Deze frisse blikken zetten de Gemeente in beweging. Van belang was daarom ook om het karakter van deze groep bevlogen, intelligente mensen die actief bezig zijn met de ontwikkelingen van de stad door te laten klinken in de naam. Vanuit deze basis kozen we voor een vernieuwende, verbindende en activerende naam.

De Sociale Architecten van Bouwen aan Sociaal

Team Bouwen aan Sociaal, een naam die urgentie, verbondenheid omvat en de perfecte balans weet te vinden tussen het sociaal en ruimtelijk domein binnen de Gemeente. Een activerende naam die linkt naar het team als zijnde de kartrekker. Tegelijkertijd een aansporende naam die aangeeft de groei van de stad als kans te zien en anderen hierin mee willen nemen.

De mensen binnen dit team zijn pioneers en bepalen de koers van de stad, daarom noemden we hen: Sociale Architecten. Richtinggevend voor de bouw van de stad, met de sociale belangen van de mens in acht nemend.