Banking by Generation: naam concept en categorieën ABN AMRO MeesPierson

Iedereen gaat tijdens zijn of haar leven een reeks fases door. Intensief bezig zijn met loopbaan of gezin, of meer tijd om handen hebben wanneer je met pensioen gaat. De behoeften verschillen per levensfase. ABN AMRO MeesPierson speelt hierop in door elke fase te koppelen aan een gespecialiseerde private banker.

Uitdaging:
heldere concept- en categorienamen, zonder te generaliseren

Globrands is gevraagd om een conceptnaam en categorienamen voor elk van de vier levensfases te ontwikkelen. De namen moeten verklarend zijn zodat de klanten in de betreffende levensfase zich hierin herkennen, waarbij opgepast moet worden dat de namen generaliserend zijn. Klanten moeten zich niet in een hokje geplaatst voelen. De namen dienden de toegevoegde waarde van het concept te benadrukken: passende service en expertise, gebaseerd op de klantbehoefte per levensfase.

Banking by Generation: Next, Explore, Master, Eminent

De conceptnaam Banking by Generation geeft duidelijk weer dat het om generatiebankieren gaat,  bankieren aangepast op de levensfase.

Voor de benoeming van de levensfases is gekeken naar gemene delers per fase, gebaseerd op de activiteiten en mate van levenservaring. Van hieruit zijn de namen Next (18-30 jaar), Explore (30-55 jaar), Master (56-75 jaar) en Eminent (vanaf 75 jaar) ontwikkeld. Positieve namen waar een opbouw en groei in zit, qua toon en taal passend bij het ABN AMRO MeesPierson merk.