Avinty; zorgvernieuwers net als jij: merkpositionering, BrandStory, bedrijfsnaam en tagline

Impulse Info Systems, NederCare and VIR e-Care Solutions gaan samen. Door samen te werken kunnen zij de best mogelijke software maken voor de zorgprofessional. De drie partijen hebben ieder hun specialistische kennis van de GGz, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatiezorg. De overgang van de huidige merkidentiteiten naar één holistische merkidentiteit gaat in stappen. Opdracht aan Globrands: vaststellen merkpositionering, BrandStory, naamgeving en tagline.

Aanscherpen positionering

Alvorens te beginnen met het naamgevingsproces was verdere aanscherping van de merkpositionering nodig. We zochten naar verdieping op het gebied van merkpersoonlijkheid en USPs. In een korte workshop met het management hebben we de positionering aangescherpt. Belangrijke waarden zijn samenwerken, aandacht voor de client, marktspecifieke ervaring en vernieuwing. De aangescherpte merkpositionering is samengebracht in een wervende BrandStory:

Bedrijfsnaam als endorser

De nieuwe bedrijfsnaam zal een rol hebben als afzendermerk. De drie belangrijkste producten behouden hun eigen naam: USER, MoreCare4 en VIR online. De naamstrategie die samen met het management is vastgesteld was gericht op een redelijk abstracte en vernieuwende naam. Vanuit deze strategie kan een naam worden ontwikkeld die de huidige producten kan endorsen. Tegelijkertijd moet de bedrijfsnaam de nieuwe organisatie de ruimte bieden om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de steeds veranderende vraag in de markt. Avinty is een naam die hier perfect bij aansluit.

Belofte aan de klant

Avinty is een partij die de zorg vernieuwt. Dat doen ze samen met zorgverleners, behandelaars en zorgorganisaties. De specifieke kennis die is opgebouwd in de deelmarkten van de fusiepartijen is van grote waarde voor hun klanten. Daarom is ervoor gekozen om dit te benadrukken in de tagline: Zorgvernieuwers, net als jij.