Amsterbaken: naam voor bedrijf

Amsterbaken is een forensisch behandelcentrum waar jongens tussen de 12 en 18 jaar door de kinderrechter worden geplaatst na (verdenking van) het plegen van een delict. De nieuwe naam drukt twee kernwaarden van de organisatie uit: veiligheid en perspectief. Hij sluit aan bij de namen van de afdelingen: ‘IJhaven’, ‘Coenhaven’, ‘Sonthaven’ en ‘Vlothaven’.