Alrijne Zorggroep: naam voor bedrijf

Achtergrond

Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep willen de zorg in de regio toegankelijk houden en fuseren. Voor patiënten in de regio blijft zo een breed aanbod van (ziekenhuis-)zorg van hoge kwaliteit binnen handbereik, terwijl de fusieorganisatie een aantrekkelijke werkplek blijft voor medisch specialisten en medewerkers.

Opdracht

Aan Globrands is gevraagd om voor de nieuwe organisatie een naam te vinden die past bij wie de organisatie is, bij wat zij doet en hoe zij dat doet. Een naam waar iedereen zich prettig bij voelt, die de patiënten aanspreekt en die de organisatie onderscheidt van andere zorginstellingen.

 • merkenrechtelijke beschikbaarheid: Nederland
 • domeinnaambeschikbaarheid: .nl
 • geschikt voor meerdere plaatsen, zoals Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn
 • geschikt als overkoepelend orgaan boven beschrijvende labels, zoals ‘zorggroep’ en ‘ziekenhuis’,
 • geschikt in combinatie met vestigingsnamen zoals Leythenrode en Oudshoorn
 • toekomstbestendig
 • passend bij de positionering en kernwaarden van de nieuwe zorgorganisatie.

 

Het is van speciaal belang dat de naam gedragen wordt door medewerkers en patiënten en vertrouwen en herkenning oproept.

Survey

In een survey die in de hele organisatie is uitgezet, vragen we wat belangrijke kenmerken van de organisatie worden gevonden en wat voor soort naam de voorkeur verdient. Er is ook gevraagd om suggesties voor namen, beelden en symbolen.

Uit de survey komt duidelijk naar voren dat veel medewerkers hechten aan de persoonlijke benadering, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en patiënten. En een naam die verwijst naar de geografische ligging heeft meer voorkeur dan bijvoorbeeld een afkorting, een fantasienaam of een puur beschrijvende naam.

De naamsuggesties die het beste voldoen aan de criteria worden meegenomen in de presentaties. Creatieven van Globrands gebruiken aangedragen symbolen en beelden als inspiratie voor meer naamvoorstellen.

Resultaat

Dankzij de eenduidige surveyresultaten is het mogelijk om tot een uitgesproken naampositionering te komen, wat de keuze aanzienlijk vereenvoudigt.

Uiteindelijk wint de naam Alrijne Zorggroep. In een persbericht stelt de nieuwe organisatie:

“Alrijne Zorggroep is een geheel nieuwe naam die toch vertrouwd klinkt door de geografische verwijzing naar ons achterland. Deze streek verbindt de twee organisaties; met elkaar en met haar patiënten, cliënten en relaties. Al staat voor toegankelijkheid; voor de zorg die wij met ons allen aan alle inwoners in onze regio willen bieden.”

Onder Alrijne Zorggroep vallen:

 • Alrijne Ziekenhuis Leiden
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
 • Verpleeghuis Leythenrode
 • Verpleeghuis Oudshoorn.