Actiam: naam voor asset management bedrijf

SNS Asset Management en SNS Beleggingsfondsen Beheer beheren assets voor de verzekeraars REAAL en Zwitserleven, ASN Bank, de ASN Beleggingsfondsen, SNS Beleggingsfondsen, RZL Beleggingsfondsen en de Zwitserleven Beleggingsfondsen, maar ook externe partijen. Het beheerde vermogen bedraagt in 2013 44,2 miljard euro.

Na reeds jarenlange samenwerking gaan beide bedrijven fuseren, met als voordeel dat zij voor de klanten één expertisecentrum kunnen creëren op het fondsen- en beleggingsgebied. Bovendien zullen zij op die manier beter voldoen aan wet- en regelgeving, zoals recentelijk de verzwaarde eisen voor fondsbeheer (AIFMD) en zal de samenwerking effectiever en efficiënter zijn.

Verantwoord beleggen tegen een goed rendement blijft een onmisbare pijler. Ook het vermogensbeheer en de fondsadministratie blijven inhoudelijk en qua personeel ongewijzigd. Hiermee blijft de expertise behouden in de nieuwe organisatie en kan de dienstverlening aan de fondsbeleggers geoptimaliseerd worden.

opdracht

Globrands wordt gevraagd een naam te ontwikkelen voor het gefuseerde bedrijf. De kernbelofte zal zijn dat het zijn klanten op een betrokken, handelende manier helpt bij het realiseren van hun beleggingsdoelen, waarbij verantwoord beleggen het uitgangspunt blijft. De naam moet aan alle juridische en linguïstische eisen voldoen.

resultaat

De naam ACTIAM klinkt corporate, kort en logisch, alsof hij al jaren bestaat. Met het woorddeel ‘act’ wordt de actieve klantgerichtheid benadrukt, terwijl ‘am’ verwijst naar de afkorting A. M., waarmee de branche Asset Management bedoelt. Door met de naam zo dicht bij de kernactiviteit te blijven, klinkt hij vertrouwenwekkend, tijdloos en nuchter.