Krijgen wij het intellectuele eigendom van wat jullie voor ons bedenken?

Voor alle van tevoren afgesproken deliverables dragen we het auteursrecht over aan de opdrachtgever.

Alle andere voorstellen en tekstelementen blijven eigendom van Globrands en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.