Globrands’ privacybeleid

Privacyverklaring Globrands

Globrands vindt uw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de privacywetgeving. Wij leggen u graag uit wat ons beleid is met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Globrands persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Globrand verwerkt uw persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen en ten behoeve van haar marketing, alsmede zodat u als leverancier zaken en diensten aan ons kunt leveren. In het bijzonder om:

 • contact met u te kunnen nemen m.b.t. onze diensten of de door u aan ons te leveren zaken of diensten;
 • onze diensten voor u uit te kunnen voeren;
 • om zaken of diensten van u af te kunnen nemen, al dan niet ten behoeve van onze klanten;
 • facturering en betaling van facturen;
 • u te kunnen informeren over nieuws;
 • u te kunnen informeren en uitnodigen voor events.

Wettelijk grondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens moet zijn gebaseerd op een van de grondslagen uit de AVG.[1]Bij Globrands zijn deze verwerkingsdoeleinden afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens en doeleinden:

 • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeengekomen levering van zaken of diensten door Globrands aan u of van u aan ons;
 • wettelijke plicht, zoals haar fiscale bewaarplicht;
 • verwerking is noodzakelijk voor (i) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Globrands, zoals onze marketing, tenzij u daartegen op goede gronden bezwaar heeft gemaakt of (ii) onze bewijsvoering en rechtspositie te bewaken; en/of,
 • verwerking gebeurd op basis van uw gegeven toestemming, tenzij u die toestemming naderhand heeft ingetrokken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Globrands

Globrands verkrijgt uw persoonsgegevens over het algemeen, omdat u die gegevens aan ons verstrekt (per e-mail, telefoon, visitekaartje, post, etc.), u gebruik maakt van onze website, LinkedIn, Facebook of Twitter-account en wij die gegevens kunnen inzien in het openbare Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de soort zakelijke relatie tussen Globrands en u, verwerkt Globrands (enkele van) de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw geslacht (t.b.v. de aanhef in correspondentie aan u);
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel);
 • uw e-mailadres(sen);
 • uw KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • uw Skypenaam
 • uw social media account gegevens;
 • uw inbelgegevens;
 • uw betalingsgegevens;
 • uw (andere) persoonsgegevens die staan in de door u aan ons verstrekte informatie, zoals per e-mail, WeTransfer, sms en whatsapp, (digitale) visitekaartje, post en fax;
 • uw (andere) persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of bezoekgedrag, die wij eventueel verwerken als gevolg van uw bezoek aan één van onze websites en social media accounts.

Cookies

Globrands wil het u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Als u wilt weten hoe deze social media met privacy omgaat, kunt u hieronder klikken om hun privacy verklaringen in te zien.

LinkedIn          Twitter            Facebook

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Alle door Google Analytics cookies gegenereerde gegevens worden geanonimiseerd. Klik hiervoor informatie over Google Analytics.

Waar verwerkt Globrands uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in verschillende databases. Bijvoorbeeld in een Outlook-adressenbestand. Of als de gegevens in de correspondentie en documenten staan, die wij van u hebben ontvangen of die wij u hebben gestuurd (zoals contracten, offertes en facturen), worden die  e-mails en documenten bewaard in onze (digitale of hard copy) dossiers. Deze databases staan op verschillende servers, die deels in eigendom zijn en/of worden beheerd door andere partijen (verwerkers). Deze verwerkers zijn gevestigd in de EER[2]. Met alle verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd

Globrands heeft passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik tegen te gaan. Globrands werkt buiten kantoor via een VPN-verbinding (virtual private network), waardoor de internetverbinding niet te herleiden is en zich op publieke (wifi) netwerken beschermen tegen kwaadwillende hackers.

Als u de indruk of aanwijzingen heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met ons op via e-mail aan privacy@globrands.comof bel ons op 020-62308555.

Hoe lang bewaart Globrands uw persoonsgegevens

Afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens, waar deze zijn opgeslagen, het verwerkingsdoel en de wettelijke grondslag(en), bewaart Globrands uw persoonsgegevens gedurende bepaalde tijden. Zo bewaart Globrands:

 • uw voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummers en e-mailadressen in haar adressenbestanden voor haar marketing activiteiten, totdat u daartegen gegrond bezwaar heeft gemaakt of uw gegeven toestemming daarvoor heeft ingetrokken;
 • documenten met betrekking tot facturering – zoals facturen, betalingsgegevens en daaraan gerelateerde documenten en correspondentie, e.d. – waarin uw persoonsgegevens staan,  zolang wettelijk nodig is (fiscale bewaarplicht van 7 jaar);
 • correspondentie en documenten met betrekking tot onze verleende diensten, zolang dat voor Globrands bewijsvoering van haar correcte dienstverlening nodig is (verjaringstermijn van maximaal 20 jaar);
 • uw op basis van onze website cookies verwerkte (geanonimiseerde) persoonsgegevens worden 50 maanden bewaard.

Waarvoor deelt Globrands bepaalde persoonsgegevens met derden

Globrands deelt uitsluitend bepaalde persoonsgegevens van u met derden als zij daartoe wettelijk verplicht is, dat nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven en/of ten behoeve van haar marketingactiviteiten. Denk daarbij aan een koeriersbedrijf of WeTransfer dat wij moeten inschakelen om bijvoorbeeld documenten aan u te versturen, aan onze accountant voor de verwerkingen van de facturen en betalingen en aan MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief en uitnodigingen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken (verkopen) aan andere partijen voor hun commerciële doeleinden. Ter informatie de links naar de privacy verklaringen van WeTransferen MailChimp.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, over te dragen of (voor bepaalde  verwerkingsdoeleinden) te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Zo staat bijvoorbeeld in iedere marketing e-mail van Globrands de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Ook kunt u altijd uw gegeven toestemming intrekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan privacy@globrands.com.

Indien u bezwaar maakt of uw toestemming intrekt, kan dat tot gevolg hebben dat Globrands u niet meer de betreffende diensten kunt verlenen.

Tot slot heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Globrands met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Globrands (Globrands Consultancy Group B.V.)
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
privacy@globrands.com
KvK 33178000

 

 

 

[1]Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[2]Europese Economische Ruimte: alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.