SPREKERS BEKEND: Brands In Motion 6 februari 2020 | Merken, Mensen & Filterbubbels

Bestel kaarten bij Eventbrite

Filterbubbels. Online echokamers. We zitten er allemaal in! Dankzij artificial intelligence zien we wat we willen zien en worden onze meningen standaard bevestigd.

Heerlijk toch? Verbijsterd zien we soms hoe andere mensen compleet anders tegen dingen aan kunnen kijken. Waar halen ze het vandaan!

Tegenstellingen worden steeds groter en wat echt waar is wordt steeds minder duidelijk. Helpt jouw merk om filterbubbels te doorbreken, of juist liever niet?

Steeds meer functioneren merken als bakens van vertrouwen voor de één en wantrouwen voor de ander. Wordt onze mening gevormd door algoritmes? Blijven we kritisch nadenken, omdat we checken wat er echt gaande is? Hoe kan jouw merk vertrouwen wekken in een versnipperde online wereld? Wat gebeurt er als je publiek met je merk aan de haal gaat?

Daarover gaat de 3e editie van Brands In Motion. Vanuit diverse invalshoeken gaan we onze eigen bubbels te lijf.

Bestel kaarten bij Eventbrite

Update: de sprekers zijn bekend

Programma van 15:30 tot 18:30

Matthijs Klinkert, directeur van digital designbureau Fabrique
Geert Docter, creative consultant bij Globrands strategy by naming

Matthijs en Geert plaatsen eerst inhoudelijke kaders voor de middag. Matthijs laat zien hoe online filterbubbels eigenlijk werken en welke invloed deze hebben op merken en hun relatie tot hun publiek. Merken als baken van vertrouwen, dat gaat soms goed en soms goed fout… Geert neemt je mee langs een aantal perspectieven van waaruit een merk hiernaar kan kijken, die de basis vormen voor deze middag.

Arendo Joustra, hoofdredacteur EW Elsevier Weekblad

Over hoe het verschil tussen betaalde en niet-betaalde informatie ertoe bijdraagt dat ons wereldbeeld mede wordt bepaald door onze financiële ruimte. Dit brengt dilemma’smet zich mee voor journalistieke merken, waar waarheid en balans cruciale waarden zijn.

Marieke de Ruyter de Wildt, oprichter The New Fork – blockchain for food

Claims over producten straks worden straks voor iedereen makkelijk controleerbaar, dankzij blockchain. Dat is een technologie waarmee tijdstip en inhoud van transacties zeer transparant en fraudebestendig worden vastgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de rol van merken als bieders van garantie. Zijn ze daar straks nog wel voor nodig?

Jenna Kleingeld, partner Weyond

Het is steeds meer een illusie dat je eigenaar van een merk kunt zijn. De gebruikers en de mensen die werken voor het merk – dát zijn de eigenaars. Maar als merken eigenlijk sociale constructen van het publiek zijn, dragen ze dus bij aan het (online) echokamer-effect. Wat moet je doen als je publiek met je merk aan de haal gaat?

Borrel vanaf 18:30 op het WestergasTerras