Soft-launch van Leggle is begonnen

Leggle is een nieuw online platform waar rechtzoekenden gemakkelijk aan juristen of advocaten te koppelen zijn. Het is een op zichzelf staand merk, dat in de wereld wordt gezet door DAS. De ambitie is dat het over twee jaar het grootste in zijn soort van Nederland is.

De naam is ontwikkeld door Globrands. Er is gekozen voor een naam die inhoudelijk duidelijk maakt dat het te maken heeft met het recht, maar zich nadrukkelijk afzet tegen traditionele naamgeving voor advocatenkantoren (eigennamen) en juristenplatformen (bonkig, zoals Advocatenwijzer, Rechtzaakplaats). Leggle is een naam die je snel associeert met een app of online dienst.

De naming case is hier te vinden.

Het platform zal zich steeds meer onderscheiden van andere diensten met een verfijnd keuzeprotocol voor rechtzoekenden, waarin het niet alleen gaat om de specialismen en beroepsmatige interesses van de juristen, maar ook over verdere belangstelling, overtuigingen en levensstijl. Ook zal er een ratingsysteem komen.