Product- of bedrijfsnaam bedenken: er kan meer met taal dan je denkt

Hoe bedenk je een bedrijfsnaam? Waar komt een productnaam vandaan? Vroeger waren merknamen de achternamen van de oprichters, of beschreven ze het geleverde product. Tegenwoordig worden merknamen als communicatiemiddel gezien, waarmee merken uitdragen wat ze op de lange termijn willen blijven beloven. Dat kan iets concreets zijn, maar ook een gevoel. De naam kan ook nog steeds een afkorting zijn of de naam van de oprichter, een lid van het Koningshuis of Leonardo da Vinci, maar ook zulke namen zeggen iets over het merk en dan blijft de vraag: wat vertelt de naam?

merkpositionering

Naamgeving begint met de merkpositionering. Wat is de belofte? Wat maakt het merk onderscheidend? En hoe laat je dat in de naam doorklinken? Hoe gaat de nieuwe naam zich verhouden tot bestaande namen, zoals andere merknamen die je voert en namen van de concurrentie?

Als dat duidelijk is, bedenken onze creatieven manieren om de belofte van het merk te verwoorden en vervolgens honderden namen die dat op allerlei manieren kunnen overdragen. Onze inspiratie vinden we door ons te verplaatsen in de uiteindelijke gebruikers van de naam en ons voor te stellen wat het nieuwe merk voor hen zal betekenen. Ideeën krijgen we bijvoorbeeld door te kijken naar merken met vergelijkbare eigenschappen in heel andere branches: hoe kan een naam klinken, wat voor termen en woorddelen worden gebruikt, etc. Of we kijken naar spreekwoorden of andere uitspraken waar je op kan variëren – er is erg veel mogelijk. Uit al deze voorstellen maken we in teamverband tussenselecties, waarbij gekeken wordt naar uitspreekbaarheid, bedoelde en onbedoelde associaties en allerlei andere aspecten. Daarbij vinden we ook steeds weer nieuwe ingangen voor nieuwe creatierondes.

naamcreatie is één ding; de juiste kiezen nummer twee

Als wij namen creëren of een bedrijfsnamen bedenken, is het van belang dat we voldoende kwaliteit, volume en variëteit genereren om onze opdrachtgevers van een goed gekozen naam te verzekeren. Namen bedenken is namelijk één kant van de zaak; het selecteren is de andere.

Daarom zit er in de voorstellen die we voor onze opdrachtgevers ontwikkelen de juiste breedte om aan de hand van de voorstellen inzichtelijk te maken wat de achterliggende keuzes zijn.

abstracte of beschrijvende naam

Vaak is een belangrijke keuze bijvoorbeeld het abstractieniveau: bij een abstractere naam moet je meer uitleggen, maar hij kan ook een bredere lading dekken en is gemakkelijker juridisch te claimen dan een naam die haast letterlijk beschrijft wat het merk aanbiedt.

marktconforme of vernieuwende naam

Daarnaast variëren we vaak tussen marktconforme namen die aansluiten bij bestaande verwachtingen versus vernieuwende namen, die meer opvallen maar ook meer uitleg nodig hebben.

tone of voice

Andere keuzes die regelmatig aan bod komen zijn bijvoorbeeld een stevige toon of een lichte toon, creatief of degelijk, lokale taal of internationaal bruikbaar, technisch of invoelbaar, etc etc.

Het is belangrijk om ook als er meer richting is gekozen naar een voldoende lange shortlist toe te werken, want als deze aan juridisch onderzoek wordt onderworpen, vallen er vaak weer een aantal af.

haal inspiratie uit deze site

Op deze site staan talloze projectbeschrijvingen en blogartikelen die meer vertellen over de mogelijkheden van merknaamgeving.