MijnSlachtofferzaak: wanneer een passende naam essentieel is

MijnSlachtofferzaak: dát is de naam voor de persoonlijke online omgeving waarop mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, het verloop van hun zaak kunnen volgen. In deze situatie hebben mensen voornamelijk behoefte aan: duidelijkheid. Zodat zij op een eenvoudige manier telkens de website weten te vinden.

Een passende naam is in dergelijke, kwetsbare situaties essentieel. Erg waardevol om op deze manier bij te kunnen dragen aan het versterken van de informatiepositie van slachtoffers.

Lees hier wat de kracht van MijnSlachtofferzaak is, hoe deze naam tot stand is gekomen en op welke manier naamgeving kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.