Levvel: Hoe een naam bijdraagt aan optimale jeugd- en gezinszorg

Het vinden van de juiste balans. Dát is het doel van alle specialisten jeugd en gezin van Levvel.
Om het vertrouwen en de kracht van een kind of jongere te helpen herstellen, is het van belang om op hetzelfde niveau te staan.

Oók in het ontwikkelproces vormde het vinden én benoemen van common ground de rode draad.
Ontdek hoe dit proces verlopen is en op welke manier dit heeft bijgedragen aan het uitgebalanceerde resultaat: Levvel.